Tarmfloran kan avslöja cancer i bukspottkörteln
Kit för test av avföringsprov. Foto: Istock

Tarmfloran kan avslöja cancer i bukspottkörteln

Ett test av avföringsprov kan göra det möjligt att upptäcka bukspottkörtelcancer tidigare, menar forskare.

9 mar 2022, kl 09:08
0

Ett test av avföringsprov kan visa cancer i bukspottkörteln tidigare och öka chanserna till framgångsrik behandling, menar forskare i Spanien och Tyskland. Forskarna har identifierat en profil i tarmens bakterieflora som med stor säkerhet kan kopplas till cancer i bukspottkörteln, även i tidiga faser.

 Studien är publicerad av den vetenskapliga tidskriften Gut.

Cancer i bukspottkörteln har dålig prognos

Cancer i bukspottkörteln drabbar varje år 1 200–1 300 personer i Sverige. Symtomen är ofta diffusa och kommer först i ett sent skede av sjukdomen. Detta bidrar till att personen i många fall kan gå länge med denna cancerform innan den blir upptäckt. Då är sjukdomen inte sällan så långt framskriden att den inte längre går att bota.

Den enda möjliga botande behandlingen är än så länge kirurgi medan cytostatika och strålning ges för att förbättra livskvaliteten och förlänga överlevnaden. Endast upp till en fjärdedel av dem som opereras blir botade för all framtid. Metoder som ger tidigare upptäckt anses vara en av nyckelfaktorerna för att förbättra överlevnaden.

Påverkar tarmfloran

Tidigare forskning har visat att bukspottkörtelcancer verkar påverka tarmflorans sammansättning. Forskarna bakom den nu aktuella studien ville se om det går att använda denna kunskap för att få fram ett enkelt diagnostiskt test.

Resultatet var lovande. Forskarna kunde identifiera en molekylärgenetisk ”signatur” som bygger på förekomsten av 27 olika mikroorganismer i avföringsprov. Denna signatur kunde med stor säkerhet kopplas till den vanligaste typen av cancer i bukspottkörteln, även i tidigare stadier.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Spanish national cancer research center och laboratoriet European molecular biology laboratory i Heidelberg.

Utvecklar diagnostiskt test

Resultatet är baserat på analyser avföringsprover från en fall-kontrollstudie av bukspottkörtelcancer vid två stora sjukhus i Spanien. I studien ingick prover från 57 patienter med nyupptäckt bukspottkörtelcancer, 50 friska kontrollpersoner samt 29 personer med kronisk bukspottkörtelinflammation (pankreatit) som kan vara ett förstadium till cancer. Dessutom testades resultaten med hjälp av prover från en tysk fall-kontrollstudie med sammanlagt 76 deltagare.

Den signatur av mikroorganismer som forskarna identifierat kunde skilja ut prover från cancerpatienter och patienter med förstadier med stor statistisk säkerhet.

Forskarna har utifrån dessa resultat även ansökt om patent på ett diagnostiskt test.