Sverige kan tvingas skattebelägga läkemedel

 Inom EU-kommissionen pågår nu en översyn av ländernas olika skattesatser, något som kan få konsekvenser för läkemedelskostnaderna, varnar Läkemedelsindustriföreningen.

13 maj 2008, kl 12:38
0

Annons

 EU-kommissionen vill att medlemsländerna ska ha en mer enhetlig mervärdesbeskattning än vad som är fallet idag. Främst handlar det om att minska antalet områden med tillåten lägre momssats. I översynen ingår på lite sikt att eventuellt inte tillåta att läkemedel, ska kunna vara momsbefriade.

? Kommissionen har skissat på lite tankar för att se över den vildvuxna floran av olika skattesatser, säger Jan E Olsson, som arbetar på kommissionen.

Momsen på läkemedel varierar idag i Europa. De flesta har dock en lägre moms på läkemedel än andra varor. Bara Österrike, Bulgarien, Danmark, Tyskland och Norge har en moms som ligger i nivå med den generella mervärdesbeskattningen, mellan 19-25 procent. Norge och Danmark ligger högst med 25 procent moms också på läkemedel.

Cypern, Malta och Sverige sticker ut åt andra hållet genom att inte ha någon moms alls på receptbelagda läkemedel. De flesta länder har samma momssats för läkemedel oavsett om de är reecptbelgda eller inte. Sverige och England är de två länder som har andra modeller. I Sverige har vi 25 procent moms på receptfria läkemedel och noll för resten.

? Eftersom läkemedel tillstor del betalas av det allmänna i Sverige skulle man kunna tro att det i princip är ett nollsummespel om vi har moms eller inte, säger Jan Ström på Läkemedelsindustriföreningen, Lif .

? Men riktigt så är det inte.

Lif har gjort en första analys av de ekonomiska konsekvenserna om receptbelagda läkemedel skulle beläggas med 25 procent moms. Enligt den uträkningen innebär momspåslaget en ökad utgift för landstingen på 4,5 miljarder och för konsumenterna en ökning med 1,4 miljarder kronor.