Annons

Svenskt företag kan bli först med oralt MS-medel

Det svenska företaget Active Biotech står i startgroparna för att genomföra en fas III-studie på läkemedelskandidaten laquinimod i tablettform.

24 jan 2007, kl 16:59
0

De bromsmediciner som används idag vid behandling av multipel skleros (MS), interferon-beta, glatirameracetat och det nyligen godkända natalizumab påverkar immunförsvaret på olika sätt. En nackdel med behandlingarna är att de måste injiceras.
Företaget Active Biotech hoppas bli först i världen med ett oralt läkemedel. Under 2005 publicerades resultaten av en halvårslång fas II-studie som visade positiva resultat och säkerhetsdata. Tillsammans med ett israeliskt företag ska Active Biotech nu starta en fas III-studie.
Också Novartis har ett oralt läkemedel som kommit ungefär lika långt i utveckling, FTY720.

Intresset för orala MS-läkemedel är väldigt stort. Men när det gäller läkemedelsprövningar på dessa har det hittills varit många besvikelser, påpekar professor Sten Fredrikson vid neurologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.
– Ofta har man fått positiva resultat i fas II som dock inte har kunnat bekräftas i större kliniska studier. Därför är det svårt att sia i hur dessa kommer att fungera, säger han.

Få nya läkemedel
Hösten 2006 godkändes natalizumab (Tysabri) i Europa för behandling av patienter med skovvis multipel skleros som inte når tillräcklig effekt med nuvarande behandlingar och för patienter med ett snabbt sjukdomsförlopp.
Natalizumab godkändes 2004 i USA men drogs tillbaka året därpå efter några fall av den ovanliga men mycket allvarliga hjärnvirusinfektionen PML. Men i juni 2006 godkände FDA ett återinträde på marknaden med vissa restriktioner.

– Tysabri är ett tillskott i behandlingen men fortfarande är erfarenheterna begränsade. Eftersom det är det första nya MS-läkemedlet på fem år är det ett välkommet tillskott, säger Sten Fredrikson.
Hittills finns det inga jämförande studier med andra läkemedel, men tillgängliga data talar för att effekten på skovfrekvens och handikapputveckling är större än för betainterferoner. På grund av risken för PML och andra infektioner rekommenderar Läkemedelsverket att patienterna kontrolleras regelbundet.

Tidig behandling
Alla tillgängliga bromsmediciner vid MS är tänkta att användas tidigt i sjukdomsförloppet eftersom det är under de första åren som patienterna har mest inflammatoriska förändringar.
– Det är individuellt vilket läkemedel som patienterna svarar på och en av MS-behandlingens stora frågor är vem som ska ha vilket preparat. Här får man prova sig fram, säger Sten Fredrikson.

Flera sjukdomar
Orsaken till MS är inte klarlagd, men en hypotes är att kroppens eget immunförsvar angriper myelinskidor och på så sätt orsakar sjukdomen. På senare tid har det diskuterats om det också kan finnas en annan degenerativ del i sjukdomen senare i förloppet.
– En annan mycket aktuell fråga är om MS är en eller flera sjukdomar, säger Sten Fredrikson.
– Det lutar mycket åt att det kan vara flera olika sjukdomar eftersom den ser så olika ut hos olika individer. En framtida vision är att kunna skräddarsy behandlingen för varje patient.