Annons

Svenska projekt fastnar i fas II

Få kliniska prövningar tar sig in i fas III. Det visar en ny rapport.

3 dec 2015, kl 10:22
0

Annons

I år finns 107 projekt under klinisk utveckling, från svenska företag som driver läkemedelsutveckling. Sedan förra årets rapport har tio projekt lämnat fas III, varav fem har fått positiva resultat och fem har redovisat negativa resultat under året. Det visar rapporten the Swedish Drug Development Pipeline 2015.

Rapporten har getts ut årligen sedan 2006 av branschorganisationen Sweden Bio, med finansiellt stöd av innovationsmyndigheten Vinnova. I rapporten analyseras vilka svenska företag som driver egen utveckling av läkemedel samt hur dessa projekt utvecklas.

I år identifierades 123 bolag med svenskt huvudkontor som utvecklar läkemedel, 59 av dem har projekt i kliniska fas. Antalet projekt som är under klinisk utvecklig är 15 fler än förra året.

– Det är positivt att vi ser en ökning och att den till viss del beror på att fler projekt nått klinisk fas i år. Samtidigt ser vi att hela 70 projekt är i fas II och det är en trend vi sett de senaste åren, många projekt tycks fastna i fas II, säger Jonas Ekstrand, vd för Sweden bio, i ett pressmeddelande.

Vidare menar han att det finns flera orsaker till varför det ser ut som det gör, men att det är tydligt att bristen på kapital gör att bolagen inte kommer vidare med sina utvecklingsprojekt.

Majoriteten av företagen har färre än tio anställda och arbetar med konsulter och kontraktsforskningsföretag. Rapporten baseras delvis på en enkät som skickas ut till alla företag som utvecklar läkemedel och för första gången ställdes frågor om företagsstruktur och framtidsutsikter. Sammanställningen visar att inom forskning och utveckling är fördelningen mellan anställda och konsulter nästan helt jämn med 445 respektive 398.

43 av företagen svarade dessutom att de planerar att öka antalet anställda, antalet konsulter eller båda delarna.