Äldre läkemedel får nu nya lägre priser

28 läkemedel får lägre priser, vilket ger en kostnadsminskning på ungefär 21 miljoner kronor.

3 Dec 2015, kl 12:16
0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om nya priser på äldre läkemedel. Anledningen är 15-årsregeln som innebär att TLV sänker priset på vissa läkemedel vars substans och form fick marknadsföringsgodkännande för mer än 15 år sedan.

Läkemedel vars pris har sänkts är bland annat det antiinflammatoriska Asacol, luftrörsvidgande Duoresp spiromax och bulkmedlet Lunelax.

Prissänkningen gäller enbart de äldre läkemedlen som saknar eller har svag generisk konkurrens och motsvarar 7,5 procents sänkning av de pris som gällde oktober 2012.

Regeln trädde i kraft 1 november 2014 och det här är tredje gången som den tillämpas.