Annons

Svårt veta vad som skulle upphandlas

Några år med konkurrensutsatt sjukhusfarmaci visar att det är lätt för landstingen att upphandla tjänster de redan hade istället för att tänka nytt.

27 sep 2013, kl 09:56
0

Annons

Inger Nyblom Hermansson.

Paneldeltagarna var ense om att det är svårt att ställa rätt krav vid upphandling.

I samband med omregleringen av apoteksmarknaden konkurrensutsattes även försörjningen av läkemedel och läkemedelstjänster till sjukhus. Landstingen valde lite olika vägar, några upphandlade samtliga tjänster medan andra valde att köpa in sin läkemedelsförsörjning men att sköta till exempel logistik själva.

Under en temadag om sjukhusfarmaci som ordnades av Läkemededelsakademin diskuterades dagsläget och hur leverantörer och landsting ser på framtida upphandlingar. Gemensamt för flera landsting var att många i den första omgången upphandlat det som de redan hade och byggt upp sina specifikationer utifrån det som Apoteket AB levererade.

Men det var inte alltid man hade helt klart för sig vilka tjänster som hade utförts och vad man behövde. Inger Nyblom Hermansson från landstinget i Västmanland sade att det kan vara lätt att skylla på de nya aktörerna när någonting går fel.
– Vi som kravställare måste rannsaka oss själva också. Det är inte bara marknaden som varit omogen utan även vi som kravställare.

Ett problem som diskuterades var att en ny upphandling kräver framförhållning och planering. Men det är inte alltid landstingen vet hur pengaflöden och ersättningsmodeller kommer att förändras de kommande åren. Flera av deltagarna lyfte också fram att det är en stor omställning att byta leverantör när man väl har kört in sig på en.

Johanna Wikman från Apotek Hjärtat (före detta Vårdapoteket) sade att det är viktigt att veta vilka siffror som används för att göra kalkyler inför upphandlingar.
– Är det i själva verket gamla siffror som presenterades av Apoteket AB för fyra år sedan så kanske de inte passar i en ny försörjningsmodell. Vi pratar om 98 procents leveranssäkerhet men vad innebär det egentligen?

Faktumet att överprövningarna ökar vid offentliga upphandlingar togs också upp. Rädslan för att en upphandling ska överklagas kan ha en hämmande när landstingen formulerar sina krav menade bland andra Inger Nyblom Hermansson.
– Man kanske inte vågar ställa de där innovativa kraven eftersom man är rädd för överprövningar.

Hon fick medhåll från leverantörshåll.
– Om landstingen inte vågar vara nytänkande utan håller sig till de krav de hade med Apoteket som leverantör så blir det svårt för konkurrenterna, sade Adam Lindberg vice vd på Apo Ex.