Annons
Nytt om vad läkemedel utanför förmånen kostar
Agneta Karlsson (S), statssekreterare hos socialminister Annika Strandhäll under mötet Vård i världsklass på Apotekarsocieteten.

Nytt om vad läkemedel utanför förmånen kostar

UPPDATERAD. Det presenteras inom kort avslöjade Agneta Karlsson (S) vid ett möte om sjukhusfarmaci.

5 okt 2017, kl 11:03
0

Annons

Agneta Karlsson inledde det pågående heldagsmötet med namnet Vård i världsklass, som arrangeras av Apotekarsocietetens sektion för sjukvårdsfarmaci, med att hon inte skulle tala specifikt om sjukhusfarmaci.

I stället berättade hon om på vad regeringen har gjort och gör inom hälso- och sjukvårdsområdet, med fokus på läkemedelsfrågorna. Under mandatperioden har regeringen tillsatt en rad utredningar inom läkemedelsområdet där förslagen i Nya apoteksmarknadsutredningen som kom i våras har störst bäring på apoteksmarknaden.

– Några av förslagen i utredningen är att förtydliga vad apotekens grunduppdrag är, vilka kompetenskrav som ska ställas i olika delar av receptkedjan och hur tillsynen av apotek kan förbättras. Nu arbetar vi med de inkomna remissvaren och tanken är att lägga en proposition i vår, sade Agneta Karlsson, som är statssekreterare till socialminister Annika Strandhäll (S).

I det tilläggsdirektiv som gavs till den ursprungliga utredningen ingår bland annat att se över handelsmarginalen för läkemedel utanför förmånen. Den utökade utredningen ska presenteras i sin helhet senast den 15 juni 2018, men en del om kostnaderna för läkemedel utanför förmånen kommer betydligt tidigare.

– I början på nästa vecka kommer vi att presentera en del som beskriver kostnaden för  läkemedel utanför förmånen, sade Agneta Karlsson.

Hon konstaterade vidare att en av de stora utmaningarna framöver är läkemedelshanteringen och att det finns ett stort behov av att se över den.

– Vi ser en ökad kostnad för läkemedel och en utveckling med många bra läkemedel för små patientgrupper. Där är Toivo Heinsoos utredning om prissättning av läkemedel väldigt viktigt.

Agneta Karlsson återkom flera gånger till den uppluckrade gränsen mellan öppen- och slutenvård. I takt med att allt fler får avancerad vård i hemmet ställs nya krav på hälso- och sjukvården.

– Vi talar om hur primärvården ska komma närmare patienten. Där måste vi bli bättre på att utnyttja fler professioner än i dag och tidigare i vårdförloppet.

Innan statssekreteraren testade sin säljpitch för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA på åhörarna, konstaterade hon att läkemedels- och hälso- och sjukvårdsområdet styrs av komplexa system och komplexa frågeställningar där apotek har en viktig roll.

Temat för heldagsmötet var hur sjukhusfarmacin kan bidra till en ”vård i världsklass”. På europeisk nivå drivs frågan av organisationen EAHP, European association of hospital pharmacists, i vilken Sverige representeras av sektionen för sjukvårdsfarmaci vid APS.

Agneta Karlsson sade att utvecklingen med att landstingen i allt högre grad anställer egna farmaceuter och integrerar dem i hälso- och sjukvården är något positivt.

– Det är en spännande utveckling som jag tror är mycket bra för patienterna, sade hon.

Notering: Vid seminariet sa Agneta Karlsson att ett förslag om apotekens handelsmarginal för läkemedel utanför förmånen skulle komma inom kort. Efter publicering av vår artikel kontaktades redaktionen av departementet, som meddelade att det beskedet var felaktigt och att det istället var kostnaderna för läkemedel utanför förmånen som ska presenteras i nästa vecka. Artikeln är därför uppdaterad och ändrad.