Annons

Upplevd läkemedelsbrist bland sjukhusfarmaceuter

Farmaceuter i Europa beskriver läkemedelsbrist, men Sverige deltog inte i undersökningen.

18 nov 2014, kl 09:00
0

Den europeiska organisationen för sjukhusfarmaci, EAHP, har kommit med en ny enkät om farmaceuternas erfarenheter av restnoterade läkemedel och hur bristen påverkar arbetet. I enkäten har 36 europeiska länder från 600 sjukhusapotek deltagit.
Men inte Sverige?
– Vi har inte mäktat med att göra det, svarar Sari Frigård, ordförande i sektionen för sjukvårdsfarmaci  vid Apotekarsocieteten som är medlem i EAHP.

Enligt Sari Frigård skiljer sig den svenska organisationen en hel del från övriga Europa och man har ännu inte hittat svaret på vem som kan svara på EAHPs frågor.
– Efter omregleringen är bilden splittrad. För att svara på enkäten behöver man ha en helhetsbild. 

Den enkät som nu bildar underlag för EAHPs rapport bygger på svar från totalt 600 sjukhusapotek, totalt fick man in 607 svar, varav den absoluta majoriteten från Spanien, Belgien, Irland, Italien och Portugal. I rapporten svarar 86 procent att man varje vecka eller dagligen har erfarenhet av bristsituationer för läkemedel. Speciellt sårbara tycks läkemedel mot infektioner, cancer och anestetika vara.

De deltagande farmaceuterna rapporterar också om stora kostnader för att få tag i läkemedel, stress på grund av risker för patienter och högre kostnader då andra än de förskrivna läkemedlen måste användas.
Även om sektionen för sjukvårdsfarmaci inte deltagit i enkäten följer man EAHPs lobbyarbete inom EU, säger Sari Frigård.
– Och vi är intresserade av att delta, men ännu har vi inte hittat hur.