Annons
Svårt göra prognos om influensasäsongen

Svårt göra prognos om influensasäsongen

På grund av coronapandemin råder stor osäkerhet om vad vi kan vänta av den kommande influensasäsongen.

14 aug 2020, kl 06:30
0

Annons

Starten på influensasäsongen känns ännu avlägsen. Men inom regionerna och på Folkhälsomyndigheten pågår som alltid vid denna tid på året planeringen för kommande vaccinationskampanj. Den pågående coronapandemin gör det dock svårare än annars att förutsäga hur influensasäsongen kan komma att bli.

– Vanligtvis brukar vi så här års kunna titta på hur det ser ut på södra halvklotet som har vinter nu. Vilka virussorter som där cirkulerar mest och vilka de främst drabbar. Det brukar ge en uppfattning om vad som kan komma hit till oss under vintern, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Influensasäsongen kortades av corona

Men i år stoppar ländernas åtgärder för att stoppa covid-19-spridningen till stor del även influensan. Det märktes även i vårt land i början av året genom att influensasäsongen blev flera veckor kortare än vanligt och fick ett tvärt slut. Och för närvarande är den pågående influensaaktiviteten i världen enligt en aktuell rapport från Världshälsoorganisationen WHO betydligt lägre än normalt.

– Den låga influensaaktiviteten i till exempel Australien och andra länder som vi brukar studera gör att det för närvarande inte är så tydligt vilka influensavirus som kan komma hit till oss och hur influensan kan komma att yttra sig. Det är väldigt spännande att se vad som kommer att hända, säger AnnaSara Carnahan.

Många månader före varje influensasäsong på de respektive halvkloten beslutar en expertgrupp inom WHO om sammansättningen av vaccinet. Experterna avgör då vilka virusstammar som ska ingå i den kommande säsongens vaccin. Utan dessa årliga bedömningar av det aktuella virusläget skulle vaccinet inte bli tillräckligt träffsäkert. Det beror på att det finns flera olika influensatyper och olika stammar inom dessa samt att influensavirus förändrar sig med tiden.

Inför kommande säsong på norra halvklotet har WHO bytt ut tre av de fyra stammar (två influensa A- och två influensa B-stammar) som de vacciner vi använder i Sverige skyddar mot.

Räknar med ökat vaccinintresse

AnnaSara Carnahan framhåller att covid-19 gör det minst lika viktigt som tidigare år att personer i riskgrupperna för svår influensa vaccinerar sig:

– Vi vet ju inte vad som kommer att hända, varken med covid-19 eller med influensan. Skulle vi få en kraftig coronavåg samtidigt som en influensavåg så skulle detta kunna överbelasta sjukvården. Vi har ju ännu inget covid-19-vaccin, men influensavaccin har vi och det gäller att så många som möjligt av personer i riskgrupperna kan vaccinera sig mot influensan.

Folkhälsomyndigheten och regionerna räknar också med att intresset för influensavaccin kommer att öka denna säsong. Redan under de gångna två säsongerna märktes en ökning och i gruppen 65 år och äldre var det 53 procent som tog influensavaccin i hela landet under säsongen 2019-2020.

– Vi tror på en fortsatt ökning denna säsong för att pandemin gör att många med underliggande sjukdomar skydda sig. Men hur stor ökningen kan bli är svårt att säga.

Regionerna gjorde sina beställningar av influensavaccin i februari. När pandemin senare slog till med full kraft beslutade de att upphandla ytterligare 200 000 doser för att kunna möta en ökad efterfrågan, en upphandling som för närvarande pågår.

Hur vaccinera smittsäkert?

Vaccinationskampanjen kommer att starta 3 november. En central del av planeringen är att se till att den kan ske på ett sätt som inte ökar spridningen av covid-19.

– Vi håller på att ta fram information till regionerna kring vad man bör tänka på för att vaccineringen ska kunna ske på ett säkert sätt. Men våra rekommendationer kan inte vara alltför detaljerade. Det är upp till varje regions smittskyddsenhet och varje mottagning att tänka ut hur det hela bör göras. Det som passar på ett ställe kanske inte passar någon annanstans, säger AnnaSara Carnahan.

– Klart är i vart fall att drop-in-vaccinering inte är att rekommendera. Man måste försöka undvika köbildning och att många samlas inomhus. På en del platser i landet kanske det går att vaccinera utomhus i november?