Annons

Svårt för hjärtsvikt

EU har för andra gången underkänt Novartis nya behandling mot hjärtsvikt.

26 maj 2014, kl 10:06
0

Nyligen gjorde de amerikanska läkemedelsmyndigheterna tummen ned för Novartis läkemedel serelaxin.

 

Nu har företagets hopp om att få läkemedlet godkänt i Europa före årsskiftet också grusats. EMA menar, liksom FDA, att företagets bevis för att symtomen förbättras med serelaxin är otillräckliga.
Företaget säger i en kommentar till Reuters nyhetsbyrå att man väntar på data från en stor studie med drygt 6 000 patienter som man hoppas kommer att förändra myndigheternas negativa inställning.