Annons

Svårt att förankra nytänkande inom Apoteket

Det är svårt med nytänkande och lärande inom Apoteket. I varje fall om man ska tro psykologen Annalill Ekmans aktuella avhandling. Den pressade arbetssituationen på apoteken gör att tiden inte räcker till.

23 aug 2004, kl 17:42
0

Annons

Allt sedan Apotekets vd Stefan Carlsson tillträdde sin post har han följts av Annalill Ekman, legitimerad psykolog. Syftet har varit att dokumentera Apotekets interna utvecklingsarbete.
? Eftersom initiativet till förändringen kommer uppifrån är det logiskt med ett top-down-förlopp. Därför har jag valt bort att intervjua de anställda ute på golvet, säger Annalill Ekman.
Via affärsområdes- och distriktscheferna, som Annalill Ekman har intervjuat, kommuniceras Stefan Carlssons budskap ut i organisationen. Men på vägen ut förändras innehållet.
? Bland annat beroende på mängden information. Cheferna prioriterar i budskapen och gör ibland egna tolkningar. En förändringsvision drunknar ofta i all övrig kommunikation, säger Annalill Ekman.
Annalill Ekman berättar att John Kotter vid Harvard Business School i USA har visat att förändringskommunikation enbart utgör 0,58 procent av den totala kommunikationsvolymen till en anställd under en tremånadersperiod.

Bra på att följa instruktioner
Annalill Ekman har i sin avhandling också identifierat ett antal hinder för lärande inom Apoteket.
? Medarbetarna är fullt upptagna av produktionens logik, att expediera rätt medicin i rätt dosering till rätt kund. Utvecklingens logik, i betydelsen skapa förändring och nytänkande, får inte plats i den dagliga verksamheten. Verkligheten visar även att det inte kommer särskilt mycket förändringsförslag och nytänkande från golvet till cheferna. Däremot vill man gärna bli duktigare på det som man redan kan, farmacin.
Apotekets medarbetare tycker enligt avhandlingen att lärande är diffust, de vill ha raka och klara besked om vad som gäller. Man vill inte bara veta vad som ska göras utan även hur det ska göras.
? Man vill följa instruktioner och är bra på det. Jämfört med andra organisationer är det väldigt tydligt i Apoteket, säger Annalill Ekman, som menar att Apotekets medarbetare är duktiga på att göra rätt.
? Att sedan kliva därifrån till att tänka nytt är ett stort steg för farmacevter.

Måste agera som ledare
Enligt Annalill Ekman måste Apoteket bli bättre på att stötta sina runt 400 chefer.
? Är man chef måste man agera som chef och ledare, inte som den främste bland likar. Det är speciellt vanligt bland kvinnliga chefer, säger Annalill Ekman.
Stefan Carlsson tycker att avhandlingen är intressant och tar till sig resultaten.
? Det som slår mig är att förändringsprocessen tar sån tid. Jag inser också att det är svårare att få ut lärandet i organisationen än vad jag trodde. För att lyckas måste vi hela tiden vara tydliga, nästan övertydliga, och upprepa budskapet flera gånger.
Nu ska man inom Apoteket komprimera avhandlingens resultat och använda det i den interna kompetensutvecklingen.