Annons

Första avhandlingen om praktik på apotek

Utbildade handledare spelar stor roll för om praktiken ska bli bra eller inte. Det visar en avhandling om apotekspraktik. Det är den första studie i Sverige som gjorts på utbildningen.

24 mar 2010, kl 11:46
0

Annons

Praktiken spelar en viktig roll i de blivande apotekarnas utbildning. Det visar apotekaren Andy Wallman i sin avhandling som han försvarar fredag den 26 mars vid Uppsala universitet.

Avhandlingen
är den första som gjorts i Sverige på utbildningen och består av djupintervjuer med totalt 35 handledare och studenter samt enkäter till  260 studenter som genomgått utbildningen vid universitetet.
? Jag har bland annat använt tester för att mäta graden av reflektion hos studenterna. Graden av reflektion har i litteraturen visat sig ha betydelse för hur professionell man är i sitt arbete, säger Andy Wallman.
En uppgift har bestått i att studenterna fått skriva en kort uppsats om sin syn på kundkommunikation.
? Sedan har jag utifrån ett schema graderat graden av reflektion i uppsatserna och sedan undersökt vad som har samband med graden av reflektion.

Andy Wallman
konstaterar i sin avhandling att det är många faktorer som har betydelse, men att det är den sociala utbildningsmiljön som slår igenom, det vill säga utbildade handledare och att ?hela apoteket? har en positiv syn till praktikplatserna.
? Det är viktigt att utbildarna nu på den nya apoteksmarknaden funderar över vilka kvalitetsmått man ska ha. Man kan inte bara skicka ut studenterna och hoppas att de lär sig.