Homosexuella utesluts ur vissa studier

I studier där sexuell funktion utvärderas är det inte ovanligt att homosexuella inte får delta. Det visar amerikanska forskare efter en datasökning.

24 mar 2010, kl 10:35
0

Annons

Att kvinnor, äldre och vissa etniska grupper är underrepresenterade i vissa kliniska studier är väl känt.
Nu har forskare vid Fox Chase Cancer Center i Philadelphia funnit att också homosexuella tycks vara utsatta för samma marginalisering i vissa kliniska studier.

Genom att
göra en sökning i ClinicalTrials.gov databas som innehåller detaljerade uppgifter om över 80 000 kliniska studier sponsrade av bland annat NIH, National Institutes of Health fann forskarna att det inte var ovanligt att homosexuella utestängdes i studier, där sexuell funktion var en endpoint. Av 243 identifierade studier fann de att 15 procent av studierna uttryckligen utestängde homosexuella. Bland annat genom tydliga krav på att deltagarna skulle leva i heterosexuella relationer.

När forskarna
sökte på astma fann man inte någon studie som exkluderade gruppen homosexuella, däremot en studie på adhd där ett krav var att deltagarna levde i ett förhållande med motsatt kön.

Forskarna
skriver i sin slutsats att homosexuella patienter troligen är omedvetna om att deras sexuella läggning är en faktor vid kliniska prövningar och att forskare bör ha en noggrann vetenskaplig motivation för sina uteslutningskriterier.