Subventionerad vård även till papperslösa

Asylsökande och papperslösa personer som befinner sig i Sverige ska få rätt till subventionerad sjukvård i de landsting de är bosatta. Det är slutsatsen i den utredning som överlämnades till regeringen på tisdagen.

1 jun 2011, kl 11:25
0

Regeringens utredare Erna Zelmin överlämnade på tisdagen utredningen Vård efter behov och på lika villkor ? en mänsklig rättighet, till socialminister Göran Hägglund. Det huvudsakliga budskapet i hennes arbete är att papperslösa ska ha rätt till samma typ av subventionerad vård som andra svenskar. I förslaget ska detta också omfatta läkemedel.
– Papperslösa ska ha samma rättigheter som andra som bor i Sverige och ha samma rätt till subventionerade läkemedel, sade Erna Zelmin vid tisdagens presskonferens.

I utredningen har man valt att använda benämningen papperslös person för den som befinner sig i Sverige utan nödvändigt tillstånd, oavsett om denne är asylsökande eller inte. Utredaren riktar kritik mot det nuvarande systemet som hon menar inte är förenligt med patientsäkerhetslagen och vårdpersonalens yrkesetik. Många gånger löses vården av papperslösa på icke-officiella kliniker som drivs på frivillig basis av vårdpersonal. Läkemedelsförsörjningen sker med hjälp av donerade läkemedel eller i samarbete med vissa apotek.

Kostnaderna för vård av de aktuella grupperna har enligt utredningen har beräknats att som mest kommer att uppgå till 2 200 miljoner kronor, även om det påpekas att uppskattningen är förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. Idag bedöms kostnaderna ligga på mellan 1 180 miljoner och 1 540 miljoner kronor

Ett problem som utredningen pekar på är att de papperslösa behöver kunna identifieras för att säkerställa en patientsäker vård och korrekt journalföring. Hur detta ska lösas har inte utredaren tagit ställning till men föreslår att det skulle kunna införas någon form av reservnummer för papperslösa.

Förändringarna kommer att kräva en hel del förändringar hos bland annat myndigheterna som kan ta tid att genomföra. För att hinna med dessa föreslås författningsändringarna träda i kraft den 1 januari 2013.

Läs ett längre reportage om apoteket där papperslösa kan få läkemedel här (exklusivt för prenumeranter).