Annons
Studie visar på samband mellan H1N1 och fosterdöd

Studie visar på samband mellan H1N1 och fosterdöd

Barn till mödrar som smittats av svininfluensavirus har betydligt större risk att bli dödfödda. Det visar en ny engelsk studie.

19 okt 2011, kl 12:40
0

Annons

Barnadödligheten bland kvinnor som 2009 infekterades av H1N1 var fem gånger högre än normalt visar en studie som gjorts vid National Perinatal Epidemiology vid Oxford universitet. Studien visar också att det fanns större risk för tidigt födda barn jämfört med mödrar som inte smittats av viruset.
Forskarna har granskat alla fall av gravida som sjukhusvårdades i Storbritannien och drabbats av influensa mellan september 2009 och januari 2010.

Av de 256 mödrar
som var smittade med H1N1 var 7 barn dödfödda och 3 dog strax efter födseln, vilket motsvarar att 39 av 1000 barn skulle vara dödfödda eller dö strax efter födseln, jämfört med 7 av 1000 då mödrarna inte är smittade.
Forskarnas slutsats är att det i framtiden är viktigt att se till att antivirala medel och vacciner omgående erbjuds gravida.