Annons
Studie: IgA-antikroppar tycks skydda mot covid-19
Coronavirus. Foto: CDC.

Studie: IgA-antikroppar tycks skydda mot covid-19

Ovaccinerad sjukvårdspersonal som hade IgA-antikroppar mot sars-cov-2 blev inte sjuka i covid-19.

28 mar 2022, kl 08:12
0

Att en del personer som jobbade inom sjukvården i början av pandemin inte blev sjuka i covid-19, beror sannolikt på att de hade skyddande IgA-antikroppar mot sars-cov-2-viruset. Det visar en studie från Göteborgs universitet som har publicerats i European journal of immunology.

IgA-antikroppar del av immunförsvaret

IgA-antikroppar (immuglobin A) finns naturligt i sekret i kroppens slemhinnor i luftvägar och mag-tarmkanalen. De finns också i till exempel tårar, saliv och bröstmjölk. IgA-antikroppar är en del av immunförsvaret och kan skydda kroppen mot virus och andra inträngande organismer.

I den nu aktuella studien tittade forskarna på 156 ovaccinerade anställda vid fem olika vårdcentraler i Göteborgsområdet under sex månader. Deltagarna i studien rekryterades i april och maj 2020, det vill säga innan vaccineringen mot covid-19 hade börjat i Sverige. De flesta av deltagarna träffade dagligen patienter som var infekterade med coronaviruset. Nära 80 procent av deltagarna var kvinnor och medelåldern var 44 år.

Alla deltagare fick donera fem milliliter blod varje månad under sex månader. Forskarna samlande också in demografiska data som till exempel kön, ålder och kroppsvikt samt medicinsk historia i början av studien. Alla deltagare som utvecklade symptom på covid-19 under studieperioden fick fylla i ett frågeformulär och göra ett pcr-test.

En tredjedel hade antikroppar

Resultatet visade att en tredjedel av de vårdanställda hade utvecklat antikroppar mot covid-19. Baserat på antikroppsmönster och insjuknande kunde personerna delas in i två grupper.

Den ena gruppen hade enbart IgA-antikroppar, och blev aldrig sjuka i covid-19. Den andra gruppen hade IgG-antikroppar samt T-celler som också ingår i immunförsvaret och ska känna igen och skydda mot virus. Personerna i den andra gruppen fick dock symtom på covid-19 och testade positivt.

Utifrån detta resultat drar forskarna slutsatsen att det sannolikt var IgA-antikropparna mot viruset som skyddade cirka var tionde anställd från att bli sjuk.

Letade friskfaktorer

I studien fokuserade forskarna på att hitta friskfaktorer, alltså vad som verkade skydda mot covid-19.

– Vi tyckte det var viktigt att undersöka vad som hände när helt friska människor träffade på det här viruset, innan det fanns tillgång till vaccin. Av deltagarna i vår studie var det ingen som blev så sjuk att det krävdes sjukhusvård. Mycket annan forskning har handlat om de svårast sjuka, som behövt intensivvård, säger Christine Wennerås i ett pressmeddelande.

Hon är professor i klinisk bakteriologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt en av de ansvariga för studien.

Förutom IgA-antikropparna mot coronaviruset kan också kvinnligt kön och luftvägsallergi vara skyddande faktorer, enligt studien. Även rökning var vanligare bland dem som inte testade positivt för covid-19.

Tidigare studier har hävdat att personer utan antikroppar mot covid-19 skulle kunna ha skyddande T-celler. Det gav denna studie dock inget stöd för.