Studie: Hormonbehandling minskade inte missfallsrisk
Foto: Istock

Studie: Hormonbehandling minskade inte missfallsrisk

Behandling med sköldkörtelhormon förebyggde inte missfall hos kvinnor med normal sköldkörtelfunktion.

25 mar 2019, kl 12:25
0

Annons

Både underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, och överfunktion, hypertyreos, är viktiga att behandla hos gravida kvinnor bland annat för att förebygga störningar av fostrets utveckling. Detta är väl dokumenterat. När det gäller gravida kvinnor med normal sköldkörtelfunktion, men med autoimmuna antikroppar mot ett enzym i sköldkörteln, tyreoideaperoxidas-antikroppar, TPOAk, har kunskapsläget dock hittills varit mer oklart.

Forskning har visat att det finns ett starkt samband mellan sådana antikroppar och ökad risk för missfall, även hos gravida med normal sköldkörtelfunktion. Därför har läkare och forskare diskuterat om kvinnor med TPOAk bör behandlas med sköldkörtelhormon, levotyroxin, under graviditet även om de har normala sköldkörtelvärden. Hypotesen har varit att detta skulle kunna minska risken för missfall. Några mindre studier har stärkt hypotesen.

Men nu presenterar brittiska forskare en större studie som motbevisar denna hypotes. Studien har publicerats i New England journal of medicine.

Forskare vid University of Birmingham och Birmingham clinical trials unit genomförde studien vid 49 sjukhus i Storbritannien. De 940 deltagarna var kvinnor i åldrarna 16-41 år med normal sköldkörtelfunktion och med antikroppar mot tyreoideaperoxidas. Kvinnorna hade sökt vård på grund av infertilitet och/eller upprepade missfall och försökte bli gravida.

Den dubbelblinda, randomiserade studien genomfördes 2011-2017. Hälften av kvinnorna randomiserades till behandling med 50 mikrogram levotyroxin dagligen och hälften till placebobehandling. När behandlingen inleddes var kvinnorna inte gravida.

Resultaten av studien visade överraskande nog inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna. Både bland dem som hormonbehandlades och i placebogruppen blev drygt hälften (57 respektive 58 procent) gravida inom ett år.

Och andelen kvinnor som fick barn under en genomsnittlig uppföljningstid på 21 månader var lika stor i båda grupperna. 176 av 470 kvinnor som fick levotyroxin och 178 av 470 kvinnor som fick placebo födde levande barn.

– Vi blev förvånade över resultatet eftersom tidigare mindre studier har tytt på att det skulle kunna finnas en fördel med levotyroxinbehandling hos kvinnor med antikroppar mot sköldkörteln, sade forskaren Rima Dhillon-Smith, University of Birmingham, som ledde studien i ett uttalande i samband med publiceringen.

Hon framhöll att klinisk praxis nu bör anpassas efter de nya resultaten. Svenska riktlinjer har hittills lyft fram det osäkra kunskapsläget och varken rekommenderat eller avrått från levotyroxinbehandling hos gravida med normal sköldkörtelfunktion och antikroppar. På andra håll i världen har rekommendationen varit att överväga behandling.

– Vi hoppas att nationella och internationella riktlinjer nu uppdateras. Vi bör inte längre ge onödig behandling till kvinnor som inte behöver den.