Medicinsk behandling vid missfall kan förbättras

Medicinsk behandling vid missfall kan förbättras

En ny studie visar en möjlighet att erbjuda kvinnor bättre behandling vid ofullständigt missfall.

7 jun 2018, kl 14:13
0

Annons

Omkring 15 procent av alla graviditeter slutar med missfall. De flesta inträffar under de tolv första veckorna. Oftast stöter kroppen ut hela graviditeten (foster, fosterhinna och moderkaka), men det händer också att delar av den blir kvar i livmodern.

Ofullständiga missfall ger blödningar och smärta och medför infektionsrisk.

Ibland räcker det att avvakta och låta kroppen stöta ut graviditetsresterna själv. De andra två alternativ som används i bland annat Sverige och USA är att försöka påskynda utstötningen med läkemedlet misoprostol, och operation med vakuumaspiration.

Behandling med misoprostol ger inte alltid tillräcklig effekt utan kvinnan måste då till slut ändå opereras. I en studie av 300 kvinnor som fått missfall under graviditetens första tolv veckor testades att komplettera standardbehandlingen med tillägg av läkemedlet mifepristone, som vanligen används för medicinska aborter.

Studien gjordes av forskare vid University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, som publicerar sina resultat i New England Journal of Medicine.

Alla kvinnor i studien fick standardbehandlingen med misoprostol. Hälften lottades till att dessutom förbehandlas med läkemedlet mifepristone, som vanligen används för medicinska aborter i tidig graviditet.

Resultaten visade att kombinationen av misoprostol och mifepristone var effektivare än misoprostol enbart.

Hos drygt 90 procent av dem som fått kombinationsbehandling hade missfallet blivit fullständigt vid det första återbesöket ett par dagar efter behandlingen. Motsvarande siffra bland dem som enbart fått standardbehandling var drygt 75 procent.

I standardgruppen behövde en knapp fjärdedel kirurgisk behandling, i kombinationsgruppen en knapp tiondel.

– Jag har ofta sett hur lidandet efter ett missfall kan förvärras av att läkemedelsbehandlingen misslyckas. Vår studie visar att vi skulle kunna hjälpa dessa patienter bättre, sade forskaren och läkaren Courtney A. Schreiber, som ledde studien, i ett uttalande i samband med publiceringen av studien.