Annons
Behandling med Keytruda och Tecentriq begränsas
Ny lämnar EMA lokalerna på Canary Wharf i London. Myndigheten kommer dock fortfarande att behöva hyra för dem i 20 år till.

Behandling med Keytruda och Tecentriq begränsas

Tidiga data visar att preparaten ger sämre överlevnad hos vissa med cancer i urinblåsan eller urinvägarna.

7 jun 2018, kl 10:46
0

Annons

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, rekommenderar att användningen av de två monoklonala antikropparna Keytruda (pembrolizumab) och Tecentriq (atezolizumab) begränsas. Begränsningen gäller vid behandling av cancer i urinblåsan eller urinvägarna. Användningen vid andra cancerformer förändras inte.

Den nya rekommendationen från EMA beror på att tidiga data från två kliniska prövningar har visat att de två läkemedlen ger sämre överlevnad än cytostatika hos patienter med låga nivåer av proteinet PD-L1.

Därför kommer nu Keytruda och Tecentriq att användas som första linjens behandling enbart hos patienter med blås- eller urinvägscancer som inte är lämpade för cytostatikabehandling och har tillräckligt höga nivåer av PD-L1.

De två preparaten kan också även fortsättningsvis användas som andra linjens behandling till patienter som redan fått cytostatika.

Keytruda är godkänt inom EU för behandling av cancer i urinblåsan och urinvägarna, hudcancer, icke-småcellig lungcancer och klassiskt Hodgkin-lymfom (lymfkörtelcancer). Tecentriq är godkänt för cancer i urinblåsan och urinvägarna och för icke-småcellig lungcancer.

Proteinet PD-L1 finns på vissa cancerceller och kan fästa vid en receptor på immunceller. Därigenom stoppas immuncellerna från att attackera cancercellerna. Keytruda och Tecentriq hindrar cancercellerna från att inaktivera immuncellerna på detta sätt.