Annons

Stridiga viljor i ny reklamgrupp

Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda huruvida reklam för receptbelagda läkemedel i samhället bör tillåtas. Ledamöterna i gruppen har diametralt olika åsikter i grundfrågan.

26 aug 2003, kl 13:02
0

I Sverige finns inget juridiskt förbud mot reklam för receptbelagda läkemedel till allmänheten. Trots att det finns ett elva år gammalt EU-direktiv, som medlemsländerna är skyldiga att följa, och trots att Olof Edhag i sin utredning ?Den nya läkemedelsförmånen? hösten 2000 slog fast att EU-direktivet skulle införas, har så inte skett.
Istället tillsatte regeringen i början av sommaren en arbetsgrupp som har till uppgift att analysera och lämna förslag till hur formerna för den framtida läkemedelsreklamen i samhället bör organiseras och regleras. Arbetsgruppen ska redovisa sina slutsatser och förslag senast den 31 mars 2004.
? Fram till nu har det fungerat bra. Men genom internet har informationsflödet ökat samtidigt som reklamen har blivit mer aggressiv, säger Björn Reuterstrand, rättschef på Socialdepartementet och ordförande i arbetsgruppen.
Regeringen menar att gränsdragningen mellan vad som är information och vad som är reklam är svår. Vidare har efterfrågan på information ökat hos patienterna. Läkemedelsföretagen å sin sida vill informera om sina produkter eftersom de har ansvar för dem.Klarar inte granskning

Att EU:s direktiv inte har införts i svensk lagstiftning ses av många som konstigt.
? Det borde bara vara en formsak att som alla andra medlemmar införliva förbudet i den nationella lagstiftningen, säger Björn Beermann på Läkemedelsverket, som sitter med i den nya arbetsgruppen.
Industrins företrädare anser dock att dagens pragmatiska lösning, med en kort skrivelse i Läkemedelslagen och industrins självkontrollsystem, fungerar bra.
? Vi har infört andemeningen i direktivet, genom skrivningen i Läkemedelslagen, säger Torsten Brink, sekreterare i Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, som är en instans tillsatt av Läkemedelsindustriföreningen, LIF.
? Däremot skulle den lösningen sannolikt inte passera en formell granskning av EU.Ta bort förbudet

Industrins självkontrollsystem fungerar dessutom enbart på de företag som är medlemmar i LIF, samt Föreningen Innovativa och mindre läkemedelsföretag, IML. De som står utanför kan i princip göra som de vill.
Torsten Brink är liberal i hur han skulle vilja ha det.
? Tillåt selektiv reklam och ta bort förbudet. Som det är i dag är det stenåldersmässigt där knasiga regler ger knasiga resultat.
Den 10 september har arbetsgruppen sitt första möte.