Annons

Stefan Carlsson har kursen klar: ?Apoteket måste bli tydligare, synligare och tuffare?

Efter ett år som VD på Apoteket AB vill Stefan Carlsson nu utveckla företaget vidare. Landstingets övertagande av kostnadsansvaret för läkemedel ställer nya krav på verksamheten.
? Vi måste skapa tydligare förutsättningar för de olika delarna av organisationen, säger han.
Stefan Carlsson vill också ha en hälsodialog med hela svenska folket. Han vill satsa betydligt mer på apotekens egenvårdsupplysande roll och under året komma igång med internet handel för egenvårdsprodukter.

8 jun 2002, kl 13:55
0

Den 15 mars var det ett år sedan Stefan Carlsson tillträdde som VD på Apoteket AB. Det har varit ett spännande år, tycker han. Det har hänt mycket på området, läkemedelsfrågorna har varit i fokus och det är många reformer på gång som påverkar Apotekets verksamhet.


Han har ställt en diagnos på företaget och idag vet han ganska väl hur han vill utveckla företaget framöver.


? Jag har både lyckats göra de förändringar som var nödvändiga i det korta perspektivet, men också fått en bra bild av hur vi nu går vidare, säger han. Innan sommaren kommer jag att lägga förslag på omstruktureringar i organisationen.


Fortfarande utgör de 900 apoteken basen för verksamheten och det är en verksamhet som fungerar alldeles förträffligt, menar han. Förändringarna handlar mer om hur man styr helheten. 


Stefan Carlsson deklarerade när han tillträdde som VD att hans ledarstil handlar om att vara ute med kött och blod bland de anställda, något som han tycker att han har levt upp till.


? Jag har varit ute jättemycket och träffat alla apoteksgrupper och all personal i vissa grupper. Jag har också träffat alla landstingsledningar tillsammans med mina apoteksdirektörer, säger han.


 


Förändringar som påverkar


En av de stora förändringarna för Apoteket är att landstingen tar över kostnadsansvaret för samhällets läkemedelsnota fullt ut år 2001.


? Det är den absolut viktigaste frågan för mig just nu att skapa en organisation och ett förhållningssätt i företaget som svarar upp mot dessa förändringar, säger Stefan Carlsson. När pengarna för läkemedel nu blir konkurrensutsatta måste vi kunna visa de som har kostnadsansvaret att vår verksamhet är viktig, att den är bra och att den är väl värd att lägga pengar på. Där måste Apoteket bli tydligare, synligare och kanske lite mer aggressiva i sin marknadsföring.


När det gäller Olof Edhags pågående utredning om läkemedelsförmånen tycker Stefan Carlsson att det är viktigt att den resulterar i ett lätthanterligt system för ersättning och att den leder till en bra läkemedelsanvändning.


? Det är viktigt att vi får en enklare läkemedelsförmån ? bland annat för att frigöra farmaceuttid, säger han.


Debatten om Apoteksmonopolet dyker upp då och då och för ett tag sedan förespråkade Konkurrensverket avmonopolisering i en rapport.


? Men de signaler vi har fått är att sättet att driva Apoteket AB som gäller nu också ska gälla framöver, säger Stefan Carlsson. Det är de direktiv jag har och därför arbetar inte jag med någon förberedelse för konkurrensutsättning. Jag tycker för övrigt att det är lika viktigt att vara effektiv och ha ett bra kundbemötande i ett monopolsituation som i en konkurrensutsatt situation.


 


Apotekets ledning omstrukturerad


Redan efter ett par månader som VD genomförde Stefan Carlsson  organisatoriska förändringar som innebar en helt ny företagsledningsstruktur för Apoteket. Av tidigare sex sektorer blev det tre; Farmaci/Marknad, Kompetens/Personal samt Administration. Målet var att skapa en enklare organisation med färre sektorer. 


För att öka kundorienteringen delades området farmaci/marknad upp i de tre områdena avtalskunder (landsting), receptkunder och egenvårdskunder.


? Uppdelningen gjordes för att få fokus och skapa tydlighet i våra olika affärer, säger Stefan Carlsson. Dessa tre skilda delar måste utvecklas på ett spetsigt sätt.


 Till de två konsumentområdena har de nya cheferna rekryterats från industrin, Annema Paus för receptkund och Mikael Kirs för egenvård. Ligger det en tanke bakom detta?


? Vi behöver kunskap om andra marknadsförutsättningar och hur man arbetar i en konkurrensutsatt situation när det gäller marknadsföring och försäljning. De som kommer utifrån kan naturligtvis bidra med nya idéer, säger Stefan Carlsson.


Att öppna upp för inspiration från andra branscher och andra kompetenser är en ambitionen som gäller hela företaget. Det är en förutsättning för en framgångsrik utveckling, menar Stefan Carlsson.


 ? Det gäller inte minst för de som nyttjar våra tjänster i kommuner och inom hälso- och sjukvården, samt för att ytterligare förstärka vår kundorientering mot enskild kund säger han.


Jämställdhet var något som Stefan Carlsson sade att han ville arbeta för när han tillträdde för ett år sedan. Med fyra kvinnor av åtta i den nya ledningsgruppen verkan det vara en strävan som han också har förverkligat.


? Vi arbetar aktivt med jämställdhetsfrågorna ute i apoteksgrupperna, säger han. Den stora frågan är egentligen att få in lite mer män ute på apoteken. Det finns ett stort sug efter en mer blandad könsfördelning. Där måste vi arbeta med att beskriva verksamheten så att det lockar både killar och tjejer att arbeta på apotek och att välja farmaceututbildningar.


 


Renodla ytterligare


När Stefan Carlsson nu vill gå vidare med nya förändringar är det för att synliggöra kundansvaret ytterligare. Apoteket kommer att få en mycket närmare relation med landstingen som finansiärer och behöver bli bättre på att marknadsföra sig. Det finns fortfarande mycket kvar att göra när det gäller att tala om att Apoteket AB är en organisation med väldigt mycket kunskap som kan användas för att skapa en bra läkemedelsanvändning, menar han.


 Målet är att tydliggöra och renodla verksamheten. Riktigt hur det ska formuleras i strukturella förändringar är inte klart än. Stefan Carlsson har en del idéer som kommer att presenteras under våren. Det handlar om att lyfta fram vissa verksamheter. När han kom in i Apoteket tyckte han att det var en mycket homogen verksamhet.


? Men allt eftersom jag har satt mig in i företaget har jag upptäckt att det är väldigt skilda delar ? allt från dosdispensering till kvalificerad farmaceutisk konsultverksamhet. Dessa olika delar behöver utvecklas på sina villkor, säger Stefan Carlsson.


Exempel på verksamheter som bör lyftas fram och ges andra förutsättningar är till exempel det som hör samman med det rena beslutsstödet till landstingen. Med det menar Stefan Carlsson tjänster som har med läkemedelsstatistik att göra, apotekare som arbetar med läkemedelsgenomgångar på avdelningarna eller deltar i läkemedelskommittéarbete. Dessa verksamheter måste få sina förutsättningar att utvecklas på ett bra sätt, menar Stefan Carlsson.


? Och sedan måste vi arbeta med att synliggöra organisationen för doshanteringen, säger han. Det är en verksamhet som har ökat kraftigt under senare år och där det finns en stor efterfrågan från sjukvården att vi ska utveckla den ytterligare.


 


Full fart för alternativa distributionsformer


Stefan Carlsson vill också gå vidare med att etablera alternativa distributionsformer. Kopplingen mellan den IT-baserade informationen och den fysiska kontakten med apotekens varor och tjänster är en kedja som man ska arbeta med att bygga ihop.


Tillsammans med landstinget driver Apoteket webbplatsen InfoMedica. Den kommer successivt att byggas på och utvecklas under året och syftet är att sprida kunskap och information om hälsa och sjukvård till allmänheten.


 ? Det arbetet kommer vi att fortsätta med, men vi kommer också själva att utveckla den typen av informationslösningar för att skapa möjligheter till hemleveranser. När det gäller handelsvaror måste vi redan under det här året kunna erbjuda sådana lösningar, säger Stefan Carlsson.


? Samtidigt är det naturligtvis viktigt att våra fysiska apotek finns kvar i framtiden, säger han. Men de som vill ha läkemedel levererade på andra sätt måste kunna få det. Det sätter vi full fart med nu.


Egenvården prioriteras


Stefan Carlsson vill satsa på egenvårdsområdet med ett större sortiment och bygga ut den rådgivande rollen i förebyggande hälsovård. Hans filosofi är att om man kan bli ännu bättre på att arbeta med egenvård och förebyggande hälsofrågor kan Apoteket bli platsen för den hälsodialog som behövs i samhället idag.


? Vi har en fantastisk och ganska unik situation genom våra 87 miljoner kundbesök varje år, säger han. Vi vet att hälso- och sjukvårdsystemet är oerhört pressat och undersökningar har visat att många besök i primärvården är av enklare egenvårdskaraktär. Där skulle vi kunna fylla ett stort behov genom att ta på oss den typen av uppgifter. Det kan också vara rådgivning för att förebygga sjukdomar, exempelvis om vikt och rökning.


 


 Stimulans i arbetet


Det är också något som han har känt att personalen gärna vill arbeta med. Det finns ett oerhört sug efter den utvecklingen, menar han, och inom sjukvården uppskattar man att apoteken kan ta den här rollen.


? Man vet att apotekens kompetens borgar för att det blir rätt, det är en sorts kvalitetsstämpel, säger han.


Det här är ett område där Apoteket redan har och kan vänta konkurrens från dagligvaruhandeln, från hälsokostbutiker och från tusentals internetsajter med någon form av hälsovård. Där tycker han att Apoteket har en unik möjlighet genom att man har en personal som har den kunskap som behövs för att ge sakkunnig information.


Att klara av den här informationsgivande uppgiften samtidigt som det rapporteras om farmaceutbrist och köer på apoteken går inte om man fortsätter att arbeta på precis samma sätt som idag och med samma uppgifter, menar Stefan Carlsson. Han tror att det är så stimulerande för personalen på apoteken att börja arbeta med den här hälsodialogen att man kommer att tvinga fram nya lösningar. Man kan behöva fundera på vilka kompetenser som behövs på ett apotek för att arbeta med dessa frågor, hur rekryteringspolitiken ska se ut utifrån det perspektivet eller om det behövs ytterligare kompetensutveckling. Det är med sådana visioner man ska klara av det, menar han.


? I Läkemedelsverkets tillsynsrapport har man pekat på en sak som vi måste förbättra och det är informationsmiljön, säger Stefan Carlsson. Det måste gå att prata ostört.


? Ett enklare subventionssystem skulle också innebära bättre möjligheter att utveckla informationsrollen, säger han. Då skulle man inte behöva använda så mycket tid till ekonomisk rådgivning och få mer tid till att prata om läkemedel. Samtidigt får vi inte förringa att receptariebristen är bekymmersam, men det är ett långsiktigt problem.


 


Rådslaget grunden


Många av de förändringar som sker inom Apoteket grundas på de riktlinjer som drogs upp i Rådslaget som är en handlingsplan som ska gälla fram till år 2003. Den innehåller ett antal konkreta utvecklingsaktiviteter för att nå en bra utveckling och dessa håller de olika apoteksgrupperna nu på att planera och genomföra.


? Rådslaget ligger tydligt i botten för allt vi gör och nu gäller det att hålla i alla de ambitionerna så att de blir genomförda. Jag har märkt att personalen tycker det är viktigt att det blir verklighet av olika planer.


Men Stefan Carlsson tycker inte att det är en luttrad personal som är trött på förändringar som han har mött ute på apoteken.


? Jag har i stället mött en organisation som gärna vill vara med på förändringar, under förutsättning att dessa är välmotiverade och leder till en bra verksamhet, säger han. Men förändringar som man bara känner att man blir drabbad av förstår jag kan leda till en väldig frustration.


 


Förändringar måste ta tid


Även om Stefan Carlsson gärna skulle vilja gå snabbare fram med olika förändringar tycker han att man samtidigt måste ha respekt för stora organisationer och inse att förändringar måste få ta en viss tid så att man inte förstör de bra värdena.


? Jag är en otålig typ och tycker ofta att saker och ting går lite saktare än jag hade hoppats på, säger han. Men man måste göra saker på ett sådant sätt att man inte kastar ut barnet med badvattnet. Det är viktigt att samtidigt värna de goda kvaliteterna i organisationen. Apoteket uppfattas som oerhört seriösa och har ett väldigt starkt varumärke.