Statiner gav effekt vid njursjukdom

Barn med den allvarliga njursjukdomen ADPKD blev fick mindre tillväxt av cystor när de behandlades med pravastatin.

12 maj 2014, kl 08:01
0

Annons

Det är amerikanska forskare som i en mindre studie publicerat resultat om att statinbehandling kan ha effekt mot en variant av cystnjurar. Autosomalt polycystisk dominant njursjukdom, ADPKD, är den vanligaste formen av cystnjurar som beror på en mutation. Sjukdomen leder på sikt till försämring av njurarnas funktion.

I den aktuella studien ingick 92 barn och ungdomar mellan 8 och 22 år. Deltagarna slumpades till att få behandling med pravastatin eller placebo under en tre år. Uppföljning gjordes efter 18 och 36 månader.

Resultaten visade att tillväxthastigheten hos de som fick pravastatin var lägre än de som fick placebo.  Av de behandlade var det 69 procent som fick tillväxt enligt effektmåtten och i placebogruppen var det 88 procent.

 Behandlingen var inte förknippad med några signifikanta biverkningar enligt forskarna. Forskarna påpekar att statinen inte är godkänd för den här indikationen men att behandling kan vara ett viktigt verktyg för barn och unga med ADPKD.