Annons

Spironolakton i kombination med ACE-hämmare ökar risken för hyperkalemi

Spironolakton, ett diuretikum som används i behandling av hjärtsvikt, kan orsaka livshotande komplikationer hos patienter som samtidigt får ACE-hämmare, genom för hög halt av kalium i blodet. Det visar en kanadensisk studie.

27 aug 2004, kl 11:31
2

Förskrivningen av spironolakton ökade efter publiceringen av en studie 1999 (RALES), som visade positiva effekter av läkemedlet vid svår hjärtsvikt. Forskare vid universitetet i Toronto, Kanada har nu i en studie som publicerade i NEJM (2004;351:543-551) kunnat koppla den ökade förskrivningen till en ökning av antalet fall av hyperkalemi.
Enligt studien trefaldigades antalet sjukhusinläggningar i Ontario på grund av för höga kaliumnivåer och antalet dödsfall på grund av hyperkalemi fördubblades. I studien kunde man inte se någon förbättring av överlevnaden för patienter med svår kronisk hjärtsvikt som visats i RALES. I den kanadensiska studien kunde man också koppla den förhöjda risken till samtidig användning av ACE-hämmare.
Forskarna analyserade data för mer än en miljon patienter i Ontario i åldern 66 år och äldre från 1994 till 2001. Samtliga patienter stod på ACE-hämmare. De fann att antalet patienter som också använde spironolakton ökade från 34 per 1 000 patienter 1994 till 149 per 1 000 patienter i slutet av 2001. Dessutom ökade antalet patienter som lades in på sjukhus för hyperkalemi från 2,5 per 1 000 patienter 1994 till 11 per 1 000 år 2001. Antalet dödsfall ökade från 0,3 per 1 000 patienter 1994 till 2,0 per 1 000 år 2001.
Forskarna menar att man bör vara försiktigare med spironolakton även om det ger god effekt på rätt patientgrupp. Patienter med andra riskfaktorer och patienter som inte kan övervakas noga måste behandlas med större urskiljning. Äldre patienter, patienter som har diabetes och de som har njurproblem har den största risken att utveckla hyperkalemi.
Förutom ACE-hämmare använder hjärtsviktspatienter ofta supplement av kalium samt andra diuretika och antiinflammatoriska läkemedel som också kan öka kaliumnivåerna.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Jag har en mor som har kateter. Problem med den.Fick byta den efter en vecka. Det kommer små urinmängder. På natten ca 1 lit på dagen 1 dl. Hon säger att hon dricker mycket vätska. Vi har ringt distriktsköterskan. Det väker i blåsan och äda ut i tummarna säger hon. Hon har haft högt bldr många mediciner för det. Det har tagits njurprover när hon var på akuten för ca 1 vecka sedan. Remiss till rtg också
    ,honhar inte varit dit än. Läste om hyperkalemi. Kan det va nått sånt. Vilka mediciner behandlar man med. Orolig dotter.

  2. Risken finns, att blåsan inte kan hålla samma tempo som på en yngre. Med andra ord, så blir det tätare urinmängder. En jobbig sits, som ingen läkare tagit upp ännu. Ofta vill de sätta in kateter, men inte tänkt på följderna. Att en med en liten blåsa blir det oftare och oftare. Vaknar på natten för trängande behov. Förmodligen har din moder en hyperkalemi, vilken kan behandlas med Spironolataktaion. Försiktighet med detta läkemedel eller använda en multivitamin. T.ex. Oralovite eller andra lika kraftiga läkemedel.
    Med varma Andetag
    DR. Rendahl