Annons

Spår av många läkemedel i svenska vatten

Av 101 läkemedel lämnade 92 spår i avloppsvattnet. Högst var halterna av diklofenak. Det visar en stor studie som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.

9 jan 2012, kl 13:37
0

Annons

Höga halter av den inflammatoriska substansen diklofenak rinner ut från avloppsreningsverken visar en ny stor publicerad studie. Studien har gjorts av Umeå universitet tillsammans med Svenska miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Det är en stor
screeningundersökning där man undersökt 101 läkemedel och dessas halter i avloppsreningsverk, ytvatten, dricksvatten och vildfångad fisk.
I studien har man fokuserat på utsläpp från tätbebyggda områden, vävnadsprover från abborre ingick också liksom analyser av läkemedelsubstanser i dricksvatten från Umeå och Stockholm.

I den här studien
har man täckt in ovanligt många läkemedel, 92 av de 101 kunde detekteras i inkommande avloppsvatten och 85 i det utgående, behandlade vattnet.
Högts var halterna av diklofenak, men flera andra rinner också ut tämligen opåverkade från reningsverken, enligt studieresultatet. Sju prover med tio vildfångade abborrar i varje prov analyserades till exempel. I dessa fann man 23 av de 101 läkemedlen.

I de sex dricksvattensproverna
som gjordes fann forskarna låga halter av 26 olika läkemedel. Men det var stor skillnad mellan de två städernas resultat. Bara två substanser, karbamazepin och trimetoprim detekterades i dricksvattnet från Umeå, medan 26 substanser detekterades i proverna från Stockholm.