Annons

Hopp om medel mot psoriasis

Forskare vid Linköpings universitet hoppas vara en effektiv behandling mot psoriasis på spåren.

10 jan 2012, kl 12:23
0

Annons

Psoriasis är en svårbehandlad sjukdom som svenska forskare nu tror sig vara på väg att finna behandling för. Orsaken till sjukdomen är den ohämmade delningen av celler samtidigt som nya blodkärl bildas i de djupare hudlagren. En viktig komponent i den utvecklingen är proteinet psoriasin, som förekommer sparsamt i normal hud, psoriasin antas också ha betydelse vid utveckling av bröstcancer.

En forskargrupp
under ledning av docent Charlotta Enerbäck har i en studie på odlade hudceller visat hur samspelet mellan psoriasin, fria syreradikaler och tillväxtfaktorn VEGF leder till ökad celldelning och inväxt av nya blodkärl. När forskarna blockerade bildningen av psoriasin minskade också uttrycket av VEGF.
Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Breast Cancer Research and Treatment.

Forskarna vill
nu pröva möjligheten för psoriasin som ett målprotein för behandling. Genom att hämma psoriasin hoppas de kunna minska kärlnybildningen och därmed också sjukdomens utbredning.