Annons

Socialstyrelsen nöjd med apoteken

Efter att ha granskat ett antal öppenvårdsapotek efter omregleringen
kommer nu Socialstyrelsen med sina första resultat. Mycket är bra men det behövs mer långsiktigt förbättringsarbete.

30 mar 2011, kl 13:26
0

Under november och december förra året genomförde Socialstyrelsen inspektioner på elva stycken apotek runt om i landet. Syftet var att som tillsynsmyndighet kontrollera hur apoteken klarar arbetet med patientsäkerhet efter omregleringen, att de till exempel har rutiner för säkerheten vid expediering av läkemedel och fungerande ledningssystem.

Slutsatserna är att arbetet i stort sett fungerar bra. Göran Mellbring, chef för projektet på Socialstyrelsen, är glatt överraskad.
– Alla elva apotek hade tillfredsställande ledningssystem och dokumenterade rutiner för information till patienter och expediering. Särskilt glädjande är att även de små nya aktörerna visade bra resultat eftersom de fått börja från början.

En brist som kom fram var att fyra saknade dokumenterad plan för personalens kompetensutveckling. Det område där flest brister fanns gällde det långsiktiga arbetet med patientsäkerhet. Det handlar till exempel om hur felexpedieringar följs upp och utvärderas. Åtta av de elva apoteken saknade mätbara mål för detta.
– Föreskrifterna kräver att de ska kunna följa upp sina resultat och för att kunna göra det måste apoteken ha mål. Det handlar inte nödvändigtvis om en siffra, noll fel är inte rimligt att uppnå, utan det kan vara att man ska minska antalet felexpedieringar, säger Göran Mellbring

Inspektionerna annonserades fyra till sex veckor i förväg och bestod av intervjuformulär och enskilda dokument kontrollerades genom stickprov.  Bland de inspekterade apoteken fanns representanter från de stora kedjorna plus några mindre aktörer. Även om antalet var få menar Göran Mellbring att eftersom kedjorna har samma ledningssystem och rutiner på alla sina apotek har myndigheten fått en bra bild av läget.
– Sen kan det klart skilja sig beroende på vem som är läkemedelsansvarig till exempel men det ger ändå en bra bild.

De apotek som uppvisat brister har fått det påpekat och ska återkomma med svar till hur de ska förbättra sig. Under året och nästa kommer Socialstyrelsen att göra fler kontroller då med fokus på mindre helt nya apotek.