Smärtstillande medel ur sortimentet

Läkemedel innehållande dextropropoxifen försvinner från den
europeiska marknaden från och med den sista mars. Bakgrunden är ett
EU-beslut från 2010.

30 mar 2011, kl 12:16
0

Från och med den 31 mars får produkter med den smärtstillande substansen dextropropoxifen inte längre säljas i Sverige eller inom EU. Anledningen är ett beslut som fattades av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i februari 2010. Myndigheten hade då gjort en utredning som kom fram till att substansen har begränsad effekt vid behandling av smärta.

Problemet med dextropropoxifen är att det är så pass toxiskt att man även vid små överdoser riskera att dö och myndigheten beslutade att preparatet skulle fasas ut under 15 månader. Produkter med substansen har funnits på marknaden i 40 år och i många fall i kombinationspreparat med paracetamol. EMA:s utredning visade att smärtlindrande effekten inte bedömdes vara bättre än enbart paracetamol.

I till exempel Stockholms läns landstings rekommenderar läkemedelskommittén istället användning av buprenorfin om man behöver en opioid, alternativt lägsta dosen av långtidsverkande morfin.