Annons

Positiva artiklar om Avandia kopplas till industrin

Enligt en genomgång som publicerats i British Medical Journal
har många av de forskare som bedömt att fördelarna överväger
nackdelarna med diabetesmedlet Avandia från Glaxosmithkline kopplingar
till industrin.

22 mar 2010, kl 14:09
0

Annons

Författarna bakom genomgången menar att detta är ytterligare ett bevis för att det behövs förändringar i systemet för att inte förtroendet för vetenskapliga artiklar ska försvinna helt. Totalt gick forskarna från bland annat Mayo Clinic i Rochester i USA igenom 202 vetenskapliga artiklar som publicerats sedan maj 2007.

Slutsatsen av genomgången var att 94 procent av de författare som skrivit om förhållandet hjärt-kärlsjukdom och Avandia (rosiglitazon) till läkemedlets fördel, hade kopplingar till läkemedelsindustrin. Hälften av dessa hade finansiella kopplingar som författarna anser vara problematiska. Bland de som uttryckte en negativ åsikt om Avandia hade 28 procent en koppling till industrin.

I genomgången tittade forskarna speciellt på författare som skrivit om GSK:s Avandia eller Actos (pioglitazon) från Takeda. De undersökte kopplingarna mellan författarna och GSK, Takeda eller till företag som tillverkar andra diabetesmedel. Victor Montori, huvudförfattare till den nu publicerade studien, säger att det var nästan fyra gånger så stor chans att forskare med koppling till ett läkemedelsföretag kom fram till en slutsats som gagnar läkemedlet.

Han säger till nyhetsbyrån First Word att det självklart inte alltid är så att någon som får finansiell ersättning av ett företag uttalar sig positivt om preparatet, men att det finns ett klart samband.
– Det behövs tydligare regler för hur vi ska hantera dessa typer av kopplingar, säger Victor Montori.