Smittkoppor åter ett hot

Smittkoppor förs åter in i svensk smittskyddslag beroende på terrorhotet. Det är en av nyheterna i ett betänkande om smittskydd.

19 sep 2003, kl 17:15
0

Annons

Enligt betänkandet Extraordinärt smittskydd (SOU 2003:83), som överlämnades den 16 september, ska smittkoppor åter ingå i smittskyddslagen. Sjukdomen har visserligen ansetts utrotad sedan 1970-talet, men det har kommit nya uppgifter som tyder på att den skulle kunna återkomma. Efter den 11 september har hotet ökat för att viruset kan ha spritts från något av de två högrisklaboratorier där det finns bevarat (se temaartikel sidan 33).
I betänkandet föreslås bland annat en ny lag som ger de myndigheter som ansvarar för smittskyddet ökade möjligheter att förebygga spridning av smittkoppor och Sars. Lagen ska vid behov kunna utvidgas även till andra sjukdomar. Möjligheterna att isolera personer som misstänks vara smittade ska öka enligt förslaget.