Små framsteg i Alzheimer behandlingen

Nyligen godkändes Reminyl för behandling av Alzheimers sjukdom. Det skiljer sig från de tidigare kolinesterashämmarna genom att även stimulera nikotinreceptorer i hjärnan.

21 jun 2002, kl 18:14
0

Annons

Inget av de tillgängliga läkemedlen mot Alzheimers sjukdom ger några dramatiska förbättringar, det handlar mer om att fördröja sjukdomsförloppet. Det gäller även Reminyl, det senaste tillskottet i behandlingen av sjukdomen.
Reminyl innehåller galantamin som aktiv substans och är en kolinesterashämmare. Den första kolinesterashämmaren, Cognex som kom 1995 var förknippat med frekventa leverbiverkningar. Däremot hade efterföljarna Aricept och Exelon inte dessa biverkningar och nu har alltså en fjärde godkänts.
Enligt läkemedelsverkets bedömning tillför inte Reminyl något nytt i förhållande till de två senast godkända medlen. Men företaget hävdar att Reminyl har bättre effekt genom tillägg av en ytterligare mekanism som påverkar nikotinreceptorerna i hjärnan vilket skulle öka produktionen av acetylkolin.
Hittills finns inga jämförande studier mellan de olika läkemedlen i klassen och ytterligare studier kommer att utvisa om den dubbla effekten hos Reminyl ger bättre effekt.


Långsam utveckling
Reminyl och de övriga kolinesterashämmarna angriper inte den underliggande orsaken till sjukdomen som förlust av neuron i hjärnan eller inlagring av amyloid.
Det pågår ett intensivt sökande efter andra behandlingar som har någon sorts effekt men utvecklingen går långsamt. Man har till exempel prövat MAO-hämmare, antiinflammatoriska läkemedel och östrogen, men nya studier har inte kunnat visa positiva resultat för något av dessa angreppssätt.
Om ett antal år vet man om forskning kring tillväxtfaktorer och amyloidbildning har varit framgångsrik.