Annons

Små barn prioriteras i nya rekommendationer

Vaccinering och hälsoundersökning av små barn ska prioriteras när hälso- och sjukvården erbjuder vaccination till asylsökande.

1 dec 2015, kl 12:04
0

Att barn under sex år vaccineras mot mässling, polio, kikhosta och pneumokocker är viktigast när hälso- och sjukvården erbjuder vaccination till asylsökande.
Det framkommer i Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för vaccinering till människor på flykt.

Rekommendationerna gäller för hälso- och sjukvården samt landstingens förvaltning och är särskilt viktiga vid de första vårdkontakterna för de asylsökande.

Folkhälsomyndighetens rapport är baserad på det aktuella förhållandet med ett stort antal asylsökande från Syrien, Afghanistan och Irak. För rekommendationer för asylsökande från exempelvis Eritrea, Somalia och Pakistan hänvisar myndigheten till WHO:s rekommendationer.

Generellt är smittspridningen av infektionssjukdomar låg i befolkningen, enligt Folkhälsomyndigheten. Däremot är människor på flykt själva mer utsatta för risk, och det är därför viktigt att erbjuda vaccinering.

Även om barn under sex år ska prioriteras uppger Folkhälsomyndigheten att alla människor som söker asyl i Sverige, oavsett ålder bör erbjudas vaccin mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Barn upp till 18 bör också erbjudas skydd mot hepatit B.