Justeringar av glesbygdsstöd föreslås

Nuvarande glesbygdsstöd är ändamålsenligt och kostnadseffektivt, men behöver utvecklas något, enligt en översyn som TLV gjort.

1 dec 2015, kl 13:05
0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat statsbidraget till apotek i glesbygden. Myndigheten har tittat på tre alternativ till glesbygdsstödet som används i dag, nämligen upphandling av apoteksdrift i glesbygd genom tjänstekoncessionen, enhetlig basersättning via handelsmarginalen samt utökat uppdrag till Apoteket AB.

I TLV:s redovisning av uppdraget framgår att dagens glesbygdsstöd anses vara mest effektivt och kosta minst, jämfört med alternativa modeller.

– Dagens stöd skapar förutsättningar för att patienter och andra behövande ska ha tillgång till läkemedel och apoteksservice på orter där apotek riskerar att lägga ner, säger Svante Rasmuson, enhetschef på TLV, i ett pressmeddelande.

Dock föreslår myndigheten en del justeringar för att utveckla nuvarande glesbygdsstöd. Bland annat att det allmänna ekonomiska intresset avseende glesbygdsapotekens uppdrag tydliggörs och att förändringarna anmäls till EU-kommissionen.

Om glesbygdsstödet

Totalt kan maximalt 20 miljoner kronor betalas ut i glesbygdsstöd.

Apoteken måste uppfylla ett antal kriterier för att få stöd som exempelvis att:

•Ligga mer än 20 kilometer från ett annat apotek.
•Ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret.
•Ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

Källa: TLV

Micaela Toresson
Tidigare webbredaktör/medicinjournalist Läkemedelsvärlden.se
Föregående artikel Små barn prioriteras i nya rekommendationer
Nästa artikel Många kan ha fått olämplig medicin