Annons

Skillnader mellan kol-preparat

Två vanliga läkemedel mot kol har olika bra effekt enligt en observationsstudie.

21 mar 2013, kl 11:09
0

Enligt observationsstudien Pathos har Symbicort (budesonid/formoterol) bättre effekt än Seretide (flutikason/salmeterol). Studien, som publicerats i Journal of Internal Medicine, visar att patienter som behandlas med Astrazenecas Symbicort löper 26 procent mindre risk att drabbas av kol-relaterade förvärringsperioder än de som får Seretide från GSK.

Enligt Kjell Larsson, professor vid Karolinska institutet och en av forskarna som arbetat med studien, är resultaten förvånande.
– Vi hade inte väntat oss att se en så pass stor skillnad som vi gjorde mellan preparaten.

Tidigare har man främst pratat om en klasseffekt vid kol-behandling, alltså att läkemedel som Symbicort och Seretide vilka tillhör samma klass, ger en likvärdig effekt, en teori som den aktuella studien omkullkastar.
– En av de viktigaste lärdomarna är att vi tydligen inte kan tala om en klasseffekt för inhalationssteroider vid kol-behandling, säger  Kjell Larsson.

Pathos är en observationsstudie där forskarna retrospektivt har undersökt journal – och registerdata för 21 361 patienter med diagnosen kol mellan 1999 och 2009. Drygt 7000 av dessa behandlades med Symbicort och omkring 2 700 med Seretide.

Studien visar bland annat att var femte patient som använde Seretide och var sjunde som använde Symbicort årligen behövde läggas in på sjukhus på grund av försämrad kol. Kjell Larsson tror inte att studieresultaten i sig kommer att medföra förändringar i behandlingsrekommendationer för kol-patienter.
– Men studien är ett bra exempel på att observationsstudier tillsammans med traditionella kliniska prövningar kan ge värdefull information om behandlingar.

Från GSK som marknadsför Seretide menar man att den här typen av studier har svagheter.
– Det stora frågetecknet i retrospektiva registerstudier är alltid avsaknaden av randomisering och därmed risken för selection bias. Seretide är det mest studerade kortisonhaltiga kombinationsläkemedlet vid kol. och har i upprepade studier visat sig ha förebyggande effekt på exacerbationer. Cochraneinstitutet har till exempel i en metaanalys från 2012 sagt att det utifrån tillgängliga data inte går att uppmäta någon skillnad i den exacerbationsförebyggande effekten mellan Symbicort och Seretide, säger Magnus Löfdahl, medicinsk rådgivare på GSK.

Pathos-studien har delvis finansierats av Astrazeneca som tillverkar Symbicort.