Annons

Skåne vill prova generisk förskrivning

Läkemedelsrådet i Skåne vill prova generisk förskrivning av läkemedel. För närvarande ansöker man om pengar för att dra igång ett försök i början av nästa år.

19 jul 2002, kl 00:00
0

Skåne ligger högt jämfört med andra delar av landet när det gäller kostnader för läkemedelsanvändningen. Mot bakgrund av tankar om att ersättningen i framtiden ska baseras på antalet invånare är det extra angeläget för Skåne att minska kostnaderna.
Generisk förskrivning av läkemedel innebär att förskrivaren i stället för läkemedlets produktnamn (till exempel Losec) skriver substansnamnet (till exempel omeprazol) på receptet.
Förslaget har väckt kraftiga reaktioner från läkarfackligt håll och läkemedelsföretagen. Fackliga företrädare har hotat med bojkott av försöket.
? Ett skäl till att det är viktigt att studera värdet av generisk förskrivning, är att landstingen numera har det ekonomiska ansvaret för läkemedel, säger professor Ragnar Norrby. Han är ordförande för läkemedelskommittén för Lund-Landskrona-Orup och ledamot i Skånes läkemedelsråd, det övergripande organet för läkemedelskommittéerna i Skåne. Han är dessutom sedan årsskiftet ordförande i Svenska Läkaresällskapet.


Halva kostnaden
? Om läkemedel står för hälften av en vårdcentrals budget kommer det självklart att vara frestande för varje verksamhetschef att försöka minska kostnaderna, säger han.
? Då är det mycket bättre att vi i en väl kontrollerad form testar generisk förskrivning än att icke utprövade metoder används för att pressa ned kostnaderna, säger Ragnar Norrby.
Exakt hur försöket kommer att läggas upp är inte klart, men troligen kommer två eller tre distrikt att ingå, medan ett kommer att fungera som kontroll. Lund och Malmö kommer att vara med och eventuellt också Helsingborg.
Ragnar Norrby vill ha med NEPI och IHE som utvärderare av projektet.
? Vi i läkemedelskommittéerna  är ju inte objektiva. Bland våra uppgifter ingår att spara pengar på läkemedelsanvändningen, säger han.


Slipper telefonsamtal
Apoteken är en annan viktig part i projektet. Man måste studera vilka effekter generisk förskrivning skulle få för apotekspersonalens arbete.
? Belastningen skulle faktiskt kunna minskas. Farmaceuterna skulle slippa jaga läkare varje gång ett recept innehåller dyra läkemedel som finns på referensprislistan, säger Ragnar Norrby.
Även om försöket med generisk förskrivning skulle bli framgångsrikt anser Ragnar Norrby inte att man ska tvinga läkare till generisk förskrivning.
? Det finns svåra substansnamn, till exempel bland p-piller. Och det finns patienter som bara sover på Mogadon. Självfallet ska man inte äventyra läkare?patientkontakten, säger Ragnar Norrby med eftertryck.
Å andra sidan finns det läkemedel där det inte finns rationella skäl att använda de dyra varianterna.
? Varje gång jag ser en läkare skriva ut Lasix i stället för furosemid blir jag misstänksam, säger Ragnar Norrby.


Både förskrivning
och substitution?

Den jedingska utredningen föreslår att generisk substitution ska få ske om inte läkaren motsätter sig detta. Men utredningen säger nej till generisk förskrivning. Det bör inte införas bland annat för att ?många generiska namn är långa och likartade?.
Eventuellt kommer även generisk substitution att provas i den planerade skånska studien. I så fall kanske ett distrikt provar generisk förskrivning, ett generisk substitution och ett är kontroll.
Visserligen är en del generiska namn krångliga och svåra att lära sig för både läkare, patienter och farmaceuter. Men de har också en avgjord fördel ? en fördel som kommer att växa i takt med att vi rör oss mer och mer utanför det egna landets gränser.
? De generiska namnen är desamma, medan produktnamnet kan variera från land till land. I framtiden kommer det att ge en fördel för de generiska namnen, säger Ragnar Norrby.