Annons

Pharmacia & Upjohn satsar på metabolisk forskning

Pharmacia & Upjohn satsar 1,1 miljarder kronor på ett nytt forskningscentrum för metabola sjukdomar i Stockholm. Med satsningen vill Pharmacia & Upjohn visa att de har en självförsörjande forskning och i nuläget inga planer på fler fusioner.

19 jul 2002, kl 00:08
0

Pharmacia & Upjohn är starkt nog att stå på egna ben. Bolaget för inga diskussioner om samgående med andra företag och det är osannolikt att Pharmacia & Upjohn blir uppköpt. Det sade bolagets VD Fred Hassan på en presskonferens i Stockholm i slutet av februari i samband med att man offentliggjorde planerna på ett nytt forskningscentrum i Stockholm.
? Vi kommer att lansera flera nya läkemedel som garanterar oss försäljningstillväxt, sade han. Han hänvisade bland annat till Detrusitol som väntas bli bolagets största produkt.
 Forskningscentret är dock ingen nyhet. Pharmacia & Upjohn meddelade sina planer redan i december 1996 men sedan dess har det varit osäkert om det skulle bli av. Beslutet att lägga forskningscentret i Stockholm var inte självklart. Flera andra länder diskuterades som alternativ. Den svenska forskningstraditionen, bolagets svenska historia, Nobelpriset, närheten till Karolinska institutet var Fred Hassans argument för att lägga centret i Stockholm. Det nya forskningscentret är en investering motsvarande cirka 1,1 miljard kronor och arbetet kommer att inledas senare i år.
Pharmacia & Upjohns vilja att behålla verksamheten i Sverige har ifrågasatts den senaste tiden. Men Fred Hassan bygger beslutet att förlägga centret till Sverige på strikt affärsmässiga grunder. Omkring 235 forskare ska arbeta i forskningscentret när det står färdigt år 2001.
Centret kommer att betyda mycket
för bolagets framtida forskning i Sverige menade representanter för Pharmacia & Upjohn som var uppenbart nöjda med beslutet efter den senaste tidens massiva kritik mot bolagets neddragningar i Sverige.
? Det är en stor satsning för Pharmacia & Upjohn i Sverige och det är en viktig signal till forskare i Sverige både inom och utanför företaget, sade forskningsdirektör Göran Ando.


Forskningen koncentreras till Stockholm
Grundforskningen inom Pharmacia & Upjohn kommer i den nya strukturen att koncentreras till Stockholm i takt med att det nya forskningscentret byggs. Klinisk Utveckling i Europa, liksom Registrering och Projektledning kommer också huvudsakligen att ligga i Stockholm. När året är slut kommer det att finnas 170 personer inom forskning i Stockholm och 365 inom utveckling. 115 personer som arbetar med forskning kommer att vara kvar i Uppsala i avvaktan på att det nya forskningscentret blir klart. Vid årsskiftet 1998-99 kommer det inte att finnas någon utvecklingsverksamhet i Uppsala.
All verksamhet som hör till näringslösningar koncentreras till Uppsala. Där tittar man på en ny ägarlösning, men det är inget man vill kommentera i dagsläget. I dagarna börjar man bygga den nya anläggningen för fyllning av sterila sprutor i Uppsala. Dessa båda anläggningar kommer att sysselsätta cirka 500 personer.
Verksamheten för Detrusitol kommer att ledas från Uppsala genom att några nyckelpersoner finns kvar, även om verksamheten flyttas till Kalamazoo. Där är inte den organisatoriska bilden helt klar.
Det blir totalt 90 personer som inte får behålla sina arbeten, 55 i Uppsala och 35 i Stockholm, främst inom utvecklingsverksamhet. Pharmacia & Upjohn har samtidigt 100 vakanser inom FoU-organisationen.
? Är man väldigt specialiserad kan det vara svårt att hitta arbeten inom företaget, men vi hoppas kunna lösa det med omplaceringar eller naturlig avgång, säger Sören Densjö, Informationschef på Pharmacia
& Upjohn.
Sammantaget betyder det att 150 personer byter arbetsplats från Uppsala till Stockholm.
? Vi har redan idag en egen busslinje med 12 turer i varje riktning för att lösa problemen, säger Sören Densjö. Det är en viktig bit i att förenkla kommunikationen.


Satsning på leptinforsking
Med det nya forskningscentrumet inriktas Pharmacia & Upjohns forskning på metaboliska sjukdomar som diabetes, fetma, trombos och tillväxthormonbrist.
? Vi tror att vi har möjligheter att komma vidare på det metabola området, framför allt inom diabetes, säger Göran Ando. Under året räknar vi med att starta kliniska försök med ett läkemedel som bygger på leptin.


Leptinforskningen vid Pharmacia
& Upjohn siktar på läkemedel för både diabetes och fetma genom ett ämne som påverkar leptinet. Leptin bildas i fettvävnad och frisätts efter födointag, till exempel sekundärt till måltidsinducerad insulinfrisättning. När sedan leptinet når hjärnan hämmas aptiten och metabolismen ökar. Genetiskt överviktiga möss har för låg leptinaktivitet ? antingen på grund av att leptin saknas eller på grund av att ett inaktivt leptin produceras. Om dessa djur tillförs leptin normaliseras vikten. Det har funnits tveksamheter om leptin också har med human fetma att göra och olika forskningsrapporter om leptinets betydelse har duggat tätt.
   Effekten av leptin är densamma både vid fetma och vid diabetes ? det ökar förbränningen. Om man går ner i vikt har det naturligtvis också en positiv effekt på diabetes. Den form av diabetes som ett leptinläkemedel kan bli aktuellt för är typ II diabetes. 
   Upptäckten av leptin har sporrat forskningen kring fetma och Göran Ando medger att forskningen kring leptin sker i hård konkurrens med många andra företag.


Nysatsningar behövs
Det mest positiva för Pharmacia & Upjohn vid den senaste bokslutsrapporten är framgångarna för de nya produkterna Xalatan mot grön starr och Camprosar för behandling av tjocktarmscancer som ökade mer än vad många analytiker väntat sig. Detrusitol mot urininkontinens har också haft höga försäljningssiffror sedan introduktionen.
Pharmacia & Upjohn gjorde fem nylanseringar under fjolåret vilket är ovanligt många. Men det behövs för att kompensera den dåliga utvecklingen för de gamla produkterna. Den klassiska storsäljaren Genotropin och ögonoperationshjälpmedlet Healon tappar 12 respektive 18 procent av sin försäljning. Bakom nedgången för Genotropin ligger främst ett återförande av marknadsrättigheterna från Sumitomo som skött distributionen på licens i Japan. Sumitomo har i stället valt att samarbeta med amerikanska Genentech. Det blir tufft för Pharmacia & Upjohn som både skall bygga upp en egen säljstyrka och möta en ny konkurrent i Japan.
I fusionsarbetet har lanseringar av nya mediciner för den öppna vården prioriterats hårt. Frågan är om det inte har gått ut över de etablerade  nischprodukterna.