Beredskapsapotek läggs till i utredares uppdrag

Beredskapsapotek läggs till i utredares uppdrag

Regeringen låter beredskapsutredningen belysa även ett förslag om att inrätta särskilda beredskapsapotek.

24 aug 2020, kl 13:23
0

Annons
Åsa Kullgren

Åsa Kullgren.

Regeringen ger den statliga utredaren Åsa Kullgren ännu ett tilläggsuppdrag i den pågående beredskapsutredningen. Denna gång handlar det bland annat om ett förslag om att inrätta särskilda beredskapsapotek.

Sådana apotek ska enligt förslaget ha ett särskilt ansvar för att säkerställa läkemedelsförsörjningen till enskilda vid kris och höjd beredskap.

– Både avregleringen av apoteksmarknaden och coronapandemin understryker hur viktigt det är att klargöra olika aktörers ansvar för trygg tillgång till läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial vid kriser. Regeringen är angelägen om att få konkreta åtgärder på plats, till exempel beredskapsapotek, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Tidigare tilläggsuppdrag

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap började sitt uppdrag i augusti 2018. Uppdraget var att se över hälso- och sjukvårdens beredskap vid allvarliga händelser och höjd beredskap.

I detta ingick att undersöka vad som behöver göras för att säkerställa tillgången till läkemedel och sjukvårdsmaterial vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt vid andra bristsituationer. Bland annat skulle utredaren se över nuvarande beredskapslagring och lyfta fram alternativa modeller.

Hösten 2019 fick utredningen, som Läkemedelsvärlden berättade, ett tilläggsuppdrag. Det kom med anledning av den stora materialförsörjningskrisen i flera regioner tidigare det året. Tilläggsuppdraget var att se över läkemedels-och materialförsörjning även i tider utan allvarliga yttre händelser.

I april i år lämnade utredningen ett delbetänkande som handlade om hälso- och sjukvårdens roll i civilförsvaret.

Ska utreda beredskapsapotek

Och nu utvidgas alltså Åsa Kullgrens uppdrag en gång till. Förutom att belysa förslaget om beredskapsapotek ska utredningen enligt tilläggsuppdraget även undersöka vilket ansvar för försörjningen som statligt ägda Apoteket AB bör ha. Samma sak gäller Apotek produktion & laboratorier AB, APL. Som också ägs av staten.

– Apoteket AB undersöker redan nu möjliga lösningar för att stärka beredskapen för sin egen och Sveriges läkemedelsförsörjning. Det är viktigt att ta vara på den kompetens, erfarenhet och resurser som statliga Apoteket har vid en framtida kris, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Vidare får utredningen i tilläggsuppdrag att lämna förslag om vilken tillverkningsberedskap som behöver finnas i Sverige, eller genom till exempel nordiskt samarbete, av material och ett antal särskilt kritiska läkemedel.

Utredningen ska lämna sitt betänkande om de förslag som rör försörjningen av läkemedel och material senast 1 april 2021. Ett slutbetänkande med övriga delar av uppdraget ska lämnas senast 28 februari 2022.