Annons

Sildenafil godkänt för lungsjuka barn

Pfizers läkemedel Revatio mot pulmonell arteriell hypertoni har fått godkänt i Europa att även ges till barn.

6 maj 2011, kl 13:11
0

Revatio har sedan tidigare varit godkänt för vuxna för behandling av pulmonell arteriell hypertoni, högt blodtryck i blodkärlen i lungorna. Nu har EU-kommissionen gett klartecken för att utöka indikationen till att även gälla barn mellan ett och 17 år.

Läkemedlet innehåller sildenafil, samma aktiva substans som finns i potensmedlet Viagra. Till grund för godkännandet ligger en fas III-studie  som utvärderat effekt och säkerhet av Revatio jämfört med placebo hos 23 barn med primär pulmonell hypertension eller pulmonell hypertension associerad med medfödd hjärtsjukdom. Studien visade att behandlingen sänkte blodtrycket i lungartärerna förbättrade syreupptagningsförmågan hos patienterna.