Annons

Massvaccinering fungerade bra visar utvärdering

En utvärdering av massvaccineringen mot A(H1N1) i Västra
Götalandsregionen visar att genomförandet gick förhållandevis smidigt.
Men många som arbetade inom vården upplevde vaccineringen som
påfrestande.

20 aug 2010, kl 14:11
0

Utvärderingen är en av de första som tittat i backspegeln för att se hur det egentligen gick vid massvaccineringen under hösten och vintern 2009. Bakom rapporten ligger Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV och uppdragsgivare är Västra Götalandsregionen.

I regionen vaccinerades drygt 923 000 personer med över 1 miljon doser Pandemrix. En av slutsatserna är att vården fick information från flera olika håll, både nationellt, regional och lokalt vilket upplevdes som stressande för hälso- och sjukvårdspersonalen.
– Vi föreslår att den vaccinationsmanual som tagits fram marknadsförs som central informationskälla, säger professor Lars Edegren vid Västra Götalandsregionen.

Utvärderingen från NHV visar att planeringen inför massvaccinationen var bra och att regionen lade upp hur arbetet skulle gå till redan innanvaccinet kom. Vissa svårigheter att nå grupper som ungdomar och invandrare konstateras och i framtiden bör man enligt utvärderingen satsa på särskilda åtgärder riktade mot dessa grupper.

Stefan Thorpenberg vid NHV säger i ett pressmeddelande att det i materialet finns en skillnad mellan statistiken och det som sägs i intervjuer med personalen.
– I det statistiska materialet framstår svininfluensan som bagatellartad men i men i intervjumaterialet framkommer att många som arbetade i sjukvården upplevde situationen som tidvis mycket pressad. Dels för att effekterna av svininfluensan inte var kända och många människor krävde information som inte var möjlig att ge, dels för att flera unga människor hamnade på intensivvården, vilket är mycket ovanligt för en vanlig influensa.