LSD kan användas mot depression menar forskare

Psykadeliska medel som LSD och ketamin skulle kunna användas för att
lindra problem som depression, kronisk smärta eller störd impulskontroll.
Det anser schweiziska forskare i en artikel i Nature.

20 aug 2010, kl 12:38
0

Patienter med särskilt svåra depressioner, tvångssyndrom eller kronisk smärta skulle kunna bli hjälpta av LSD (lysergsyredietylamid) eller det hallucinogena narkosmedlet ketamin. För det argumenterar schweiziska forskare i Nature Reviews Neuroscience. De skriver att nyligen gjorda studier där hjärnan avbildats visar att psykadeliska medel påverkar hjärnan på ett sätt som kan vara till fördel för vissa patienter.

Behandling med dessa typer av narkotikaklassade medel är kontroversiell och omdiskuterad vilket de schweiziska forskarna menar kan vara till deras nackdel. De presenterar bland annat en mindre amerikansk studie som nyligen publicerats där ketamin visade sig förbättra humöret på några minuter hos svårt deprimerade patienter. Ketamin påverkar signalsubstansen glutamat och som kan göra att humöret ändras. Behandlingen håller i sig några dygn men skulle enligt författarna kunna ges för att häva en extra svår svacka.

Mats Humble, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala säger till Sveriges Radio det i särskilda fall, där man snabbt måste häva risken för självmord, skulle det kunna vara möjligt att använda ketamin.
– Men behandling med ketamin måste övervakas noggrant och ges i små doser, säger han.