Något sänkta förmånskostnader

Kostnaderna för läkemedelsförmånen minskade med 0,9 procent
under de senaste tolv månaderna enligt ny statistik från Sveriges
Kommuner och Landsting.

20 aug 2010, kl 11:54
0

Jämför man årets kostnader för läkemedelsförmåner med de för 2009 har de minskat med 0,9 procent. Under januari till juli var kostnaderna i år 1,5 procent lägre än samma period förra året. Det visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. För juli var siffran 1,8 procent lägre än förra året.

Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel går enligt SKL inte att jämföra med förra året eftersom beredningar från slutenvården inte har redovisats på beredningsnummer. Dessutom har Stockholms läns landsting från januari 2010 börjat redovisa nettopris. SKL gör därför inga jämförelser med tidigare år av dessa siffror.

SKL:s statistik grundar sig på data från Apotekens Service AB.