Annons

Operation bättre än antibiotika vid blindtarmsinflammation

Att behandla patienter med inflammation i blindtarmen med antibiotika är inte lika
effektivt som att operera bort den. Den slutsatsen drar franska forskare
efter en studie.

6 maj 2011, kl 12:33
0

Det blir allt vanligare med enbart antibiotikabehandling vid en inflammerad blindtarm istället för akut operation. Forskare vid bland annat Hopital Antoine Béclère i Paris ville jämföra effekten av de båda metoderna.

I en randomiserad studie jämförde de 243 patienter med okomplicerade akuta blindtarmsinflammationer. Av dessa slumpades 123 till behandling med amoxicillin plus klavulansyran och 120 till att få blindtarmen borttagen. Samtliga fick genomgå en CT-scanning.

Forskarna konstaterar efter 30 dagars uppföljning att det var signifikant vanligare med peritonit, inflammation i bukhinnan i antiobiotikagruppen jämfört med de som opererats. I antiobiotikagruppen hade 8 procent drabbats jämfört med 2 procent av de opererade. Vid operationerna upptäcktes också att 18 procent av patienterna hade en komplicerad blindtarmsinflammation, något som hade missats vid CT-scanningen. I antiobiotikagruppen var det 12 procent som blev tvungna att opereras 30 dagar efter att studien inleddes och nästan 30 procent opererades inom ett år.

Slutsatsen i artikeln, som publicerats i Lancet, är att operation är den bästa och säkraste metoden vid akut blindtarmsinflammation.