Annons

SFAM prisar bästa och sämsta annons

SFAM utser enväldigt årets bottennapp och lyckokast till läkemedel som marknadsförs med särskilt dåliga respektive goda argument.

16 okt 2001, kl 21:06
0

Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, utser sedan några år varje år den i deras ögon bästa och sämsta annonsen för ett läkemedel i Sverige. Ur motiveringarna går att läsa att vetenskap och saklighet, utan överdrifter, är sånt som tilltalar ledamöterna i SFAM:s priskommitté.

Till årets Bottennapp 2001 utses Norvasc (amlodipin), en kalciumantagonist för behandling av hypertoni och stabil angina pectoris. Motiveringen lyder: "Annonsen antyder på ett förföriskt sätt att sexuella biverkningar skulle vara ett mindre problem med amlodipin än jämförbara läkemedel. Denna fråga har aldrig undersökts i studier som jämför effekter och biverkningar av olika hypertoniläkemedel. Den enda referens som ges i annonsen är till en jämförande undersökning med en annan kalciumantagonist där biverkningsmönstret inte undersökts."

Sakligt och utan överdrifter

Årets Lyckokast 2001 går till Glucophage (metformin), ett peroralt antidiabetikum för behandling av icke-insulinberoende diabetes mellitus när patienten inte svarat på kostbehandling. Motiveringen lyder: "Annonsen lyfter fram ett resultat från den viktigaste långtidsuppföljning, som hittills gjorts av typ-2-diabetes (UKPDS). Det är angeläget att detta resultat får genomslag i klinisk praxis. I annonsen beskrivs studiens uppläggning och resultat sakligt och utan överdrifter."