Annonser ledde till dubbelfällning

Företaget Biosan AB fälls för två olika annonser som strider mot Läkemedelsindustrins etiska regelverk.

16 okt 2015, kl 11:14
0

Annons

Foto: iStockphoto

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman, IGM har på eget initiativ granskat annonserna och beslutar nu att fälla företaget i båda fallen.

I ena annonsens rubrik skriver företaget att vadkramper och muskelryckningar kan vara tecken på magnesiumbrist och vidare i texten marknadsförs produkten som ett förebyggande preparat för magnesiumbrist.
Men enligt en produktresumé, SPC, på Läkemedelsverkets hemsida är indikationer som vadkramper, muskelryckningar eller skakning inte godkända för produkten.

I Biosans svaromål skriver företaget att Läkemedelsverkets marknadsföringstillsyn har granskat annonsen utan att anmärka på texten och därför anser företaget att marknadsföringen överensstämmer med nuvarande regelverk. Dock gör IGM Allmänhet en annan bedömning och anser att den anmälda annonsen är vilseledande och strider mot Läkemedelsindustrins etiska regelverk, LER.

Även i en annan annons trycker företaget på att produkten används för att förebygga magnusiumbrist och IMGa hänvisar även här till att vadkramper och muskelryckningar inte är godkända indikationer för produkten enligt SPC-texten. IGMa anser även att påståenden om läkemedlets egenskaper eller verkningar överdrivs.

Företaget ingår inte i branschföreningen och kan därför inte åläggas att betala IGM-avgift. IGMa anser att avsteget får hänföras till avgiftskategori allvarlig förseelse.