Annons

Sex, inte Viagra, ger hjärtproblem

En amerikansk studie visar att sildenafil inte ökar risken för hjärtinfarkt vid fysisk ansträngning för män med tidigare kända hjärtproblem. Det är i stället troligt att de dödsfall som inträffat beror på den ökade ansträngningen för hjärtat vid sex.

21 mar 2002, kl 14:39
0

Annons

Impotensläkemedlet Viagra (sildenafil) har kopplats samman med rapporter om allvarliga kardiovaskulära händelser, bland annat hjärtinfarkt. En amerikansk randomiserad, dubbelblind studie på män med potensproblem och tidigare känd kranskärlssjukdom tyder dock på att sildenafil i sig inte ökar risken för hjärtinfarkt. Männen fick cykla på motionscykel samtidigt som deras hjärtfunktion kontrollerades med ekokardiografi. Ekokardiografi visar hjärtväggens rörelser och kan avslöja syrebrist i delar av hjärtat. Männens EKG, puls och blodtryck mättes också.

Studien visade inte på några signifikanta skillnader mellan de män som fick sildenafil och de som fick placebo, förutom ett något sänkt systoliskt blodtryck i sildenafilgruppen. Samtidigt säger studien ingenting om andra kardiovaskulära händelser som till exempel stroke. Forskarna påminner också om att sildenafil inte får kombineras med nitrater.

Forskarna menar att alternativa tänkbara förklaringar till de hjärtbesvär som har rapporterats vid användning av sildenafil kan vara användarnas ålder och ofta dåliga kondition. Sex innebär en hård påfrestning för hjärtat även om det inte behöver vara så fysiskt ansträngande för övrigt.

I dagens riktlinjer för användning av sildenafil står det att preparatet kan vara farligt för hjärtinfarktpatienter. Den amerikanska forskargruppen menar i stället att läkare bör göra en individuell bedömning av patienter, eventuellt med hjälp av ett konditionstest.