Annons

Högljudd kritik vid konferens om infektionssjukdomar

Den stora internationella konferensen om infektionssjukdomar i Singapore (ICID 2002) avslutades häromdagen. Över 2000 specialistläkare och andra experter från ett hundratal länder deltog.

21 mar 2002, kl 14:44
0

Vid konferensen framfördes bland annat hård kritik mot såväl regeringar som läkemedelsföretag för att utvecklingen av vaccin inte prioriteras i tillräcklig utsträckning.

Michel Carael, utvärderingschef vid FN-organet UNAIDS, presenterade nya uppgifter om spridningen av hiv/aids i Asien. Han lyfte fram Thailand och Kambodja som goda exempel på länder där man lyckats kontrollera spridningen någorlunda.
? Politiskt engagemang på högsta nivå har varit en förutsättning för detta, sa Michel Carael.

Politiskt engagemang räcker dock inte hela vägen. Uganda är ett sällsynt exempel på ett land i Afrika där spridningen är något så när under kontroll. Spridningshastigheten har stagnerat kring 6 procent.

? Men vi skulle komma längre om vi hade tillgång till behandling som komplement till det förebyggande arbetet. Antivirala medel är för oss den länk som saknas i kedjan, sa Peter Mugyeni, chef för ett aidsforskningscenter i Kampala.

Hiv/aids fortsätter att vara den största utmaningen för världens specialister på infektionssjukdomar.
? Bromsmedicinerna är dyra, men att de inte görs tillgängliga för de fattiga ländernas befolkningar är inte moraliskt hållbart, sa Roy Anderson, professor i epidemiologi vid Imperial College i London, och flera andra talare var inne på samma spår.

Arrangerande International Society for Infectious Diseases, ISID, har tagit flera initiativ som syftar till att hjälpa läkare och forskare från u-länder att starta egna forsknings- och behandlingsprogram med hjälp av resurser och expertis från västvärlden.