Ser en utvidgad roll för apoteken
Åsa Kullgren berättade om arbetet med apoteksutredningen under Läkemedelskongressen.

Ser en utvidgad roll för apoteken

Apoteksutredaren Åsa Kullgren menar att apoteken kan ta en större roll i patienters läkemedelsbehandling än i dag.

9 nov 2016, kl 15:02
0

Annons

LÄKEMEDELSKONGRESSEN. Apoteksutredningen är inne på upploppet. Senast den 31 december ska den presenteras, om inga nya tilläggsdirektiv kommer. Åsa Kullgren var dock tydlig med att ingen behöver sitta och vänta på den på själva nyårsafton, när hon berättade om utredningsarbetet under Läkemedelskongressen. Hon ville dock inte kommentera om någon utvidgning av uppdraget är att vänta.

– Vi arbetar utifrån de direktiv och den tidslinje vi har i dag, sade hon.

Som tidigare meddelats från apoteksutredningen ligger mycket av fokus på att utröna och förtydliga apotekens roll.

– Man kan kalla det apotekens inre liv. Vad ska fokus vara?, sade Åsa Kullgren.

Staten lämnar varje år ut 4,7 miljarder kronor till apoteksverksamhet via handelsmarginalen och där menar Åsa Kullgren att staten måste fundera på vad man vill få ut av de pengarna och tydligt formulera det.

– Det skulle underlätta för staten i sin ledning och styrning av apoteken och även i sitt ansvarsutkrävande. Ett tydligare formulerat uppdrag skulle också förtydliga för apoteksägarna vilket huvudfokus man ska ha.

Även tillsynsmyndigheterna, de enskilda farmaceuterna och inte minst kunderna skulle vara betjänta av ett tydligare formulerat uppdrag, menar Åsa Kullgren.

Apoteksutredaren påpekade också apotekens styrka för samhället. Där nämnde hon bland annat tillgängligheten, både geografiskt och vad gäller öppettider, som ökat efter omregleringen, apotekspersonalens höga kompetens och det faktum att patienterna oftare träffar apotekspersonal än sin läkare.

För att dra nytta av dessa styrkor lyfte Åsa Kullgren två områden att jobba vidare på.

– Jag ser att man kan stärka apotekens rådgivningsfunktion i expedieringsögonblicket. I basuppdraget ingår att lämna ut läkemedel och ha dialog med kunderna och här tror jag att det finns mer att jobba på. Vi måste hitta sätt att få en djupare kontakt med kunden i samband med att man lämnar ut läkemedel.

Åsa Kullgren sade också att hon ser att utvidgade tjänster vid apotek kan vara ett sätt att dra större nytta av branschen. Som tänkbara sådana nämnde hon någon form av läkemedelssamtal, uppdrag att arbeta med specifika diagnoser eller vissa typer av läkemedel där man vet att följsamheten är dålig.

– Utmaningen är att hitta ett system som passar svenska förhållanden och hur sådana tjänster ska ersättas. Det innebär också att apoteken i sådana fall kliver in på ett område som tangerar hälso- och sjukvården och där är det viktigt att visa på apotekens betydelse och vilken roll de kan ha och förankra det i hälso- och sjukvården. Jag är övertygad om att apoteken kan ha en större roll där än i dag, sade Åsa Kullgren.