Se läkemedels- konsumtionen i Sverige

På Landstingsförbundets hemsida kan man hitta lättöverskådliga kartor över läkemedelsförbrukningen i respektive landsting.

4 jul 2002, kl 19:54
0

Databasen Sjukvårdsdata i fokus, som finns på Landstingsförbundets hemsida, rymmer även uppgifter om försäljning av läkemedel. Där kan man få fram kartor över konsumtionen på landstingsnivå.
Sjukvårdsdata i fokus är ett statistik- och presentationsprogram med kostnadsanalyser och jämförelser inom hälso- och sjukvården. För att hämta hem programmet krävs en PC som klarar Windows. Programmet fungerar bara i PC-miljö. I programmet presenteras data för samtliga landsting och sjukhus om demografi och dödlighet, sjukvårdsstatistik, patientstatistik med diagnos- och operationsuppgifter, ekonomistatistik, personalstatistik och läkemedelsstatistik. Programmet är ett resultat av samarbete mellan Landstingsförbundet och Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen. 
Adressen är:
www.lf.se/hs/sjukvardsdatafokus.htm 
 
 Birgitta Gerne