Apoteket utreder omfattningen av donationerna

Apoteket har tillsatt en internutredning för att få klarhet i omfattningen av det nyligen uppmärksammade problemet med läkemedelsdonationer i strid med gällande bestämmelser.

4 jul 2002, kl 19:53
0

Efter TV4:s avslöjanden i början av maj att över 30 av 100 slumpvis utvalda apotek var villiga att lämna ut receptbelagda läkemedel för en hjälpsändning till Baltikum kommer nu Apoteket att genomföra en internundersökning för att få en klarhet i omfattningen av problemet.
? Den snabbundersökning vi genomförde dagen efter TV4:s sändning stödde inte deras bild, säger Dag Johannesson, chefsjurist vid Apoteket. Endast ett mycket litet fåtal av de tillfrågade apotekscheferna sade sig då kunna tänka sig att lämna ut läkemedel.
Men det var direkt efter avslöjandena i TV. För att få en bättre uppfattning gör Apoteket därför nu en enkätundersökning vid samtliga apotek i landet för att se hur ofta apoteken kontaktats av hjälporganisationer eller andra personer som vill att apoteket ska skänka läkemedel för bistånd. Och också om, och i så fall, hur ofta apoteken gjort det.


Skärper inte policyn
Men bara det faktum att apotek bevisligen har lämnat ut läkemedel som ska destrueras till biståndsändamål, helt i strid mot gällande lag och även emot Apotekets interna regler, är naturligtvis mycket allvarligt, menar Dag Johannesson.
? Det är helt oacceptabelt, inte bara på grund av de säkerhetsrisker som kan uppstå i mottagarlandet utan också med tanke på de svenska patienternas integritet, säger han.
Som en direkt följd av TV4:s rapportering sammankallade Läkemedelsverket delar av Apotekets högsta ledning för ett möte där man diskuterade frågan och man var då helt eniga.
? Utlämning av kasserade läkemedel ska inte under några omständigheter få ske från svenska apotek, säger Dag Johannesson. Och där är vår policy fullkomligt glasklar och har så varit i 15?20 års tid.
Det finns därför ingen anledning för Apoteket att skärpa sin policy trots det inträffade, menar Dag Johannesson. Han beklagar dock att vissa medarbetare uppenbarligen fått kännedom om företagets policy via TV4:s reportage. n


En lista över de läkemedel som lämnades ut till TV4 finns på Läkemedelsvärldens hemsida www.swepharm.se (klicka på Läkemedelsvärlden).
Fredrik Hedlund