Tusen personer till kronofogden för apoteksskulder i april

Under april lämnade Apoteket AB in 1 100 ärenden om indrivning till kronofogden. Det rör personer som inte klarar av att betala sina läkemedelsskulder trots upprepade påminnelser. Under förra året förlorade Apoteket uppemot 10 miljoner kronor på dåliga krediter.

4 jul 2002, kl 19:51
0

Annons

Nu ökar tempot i indrivningen av läkemedelsskulder. Bara under april månad lämnade Apoteket AB in 1 100 ärenden om indrivning till kronofogdemyndigheterna runt om i landet.
Siffran påverkas dock av att företaget under våren tillsammans med finansbolaget Faktab forcerat indrivningen av gamla skulder. Fram till sommaren räknar man med att vara ikapp.
Under 1998 förlorade Apoteket 5,4 miljoner i kundförluster. Men dessutom har man reserverat ytterligare 4 miljoner kronor i bokslutet för osäkra fordringar, skulder där det är tveksamt om företaget får några pengar.


74 000 aktiva konton
Sedan det blev möjligt att handla läkemedel på kredit den 1 januari 1997 har knappt 210 000 konton registrerats hos Apoteket. I april var knappt 75 000 aktiva, det vill säga att kontoinnehavaren var skyldig pengar.
Det är fortfarande en liten del, mindre än 1 procent, av läkemedelsförsäljningen som sker med kredit. Under 1997 handlade det om sammanlagt 63 miljoner kronor. 1998 ökade beloppet till 86 miljoner. Under årets fyra första månader var den sammanlagda krediten 40 miljoner kronor. Sedan kreditsystemet infördes har sålunda knappt 200 miljoner kronor hanterats.
Under april månad skickade Faktab, som sköter kredithanteringen åt Apoteket, ut cirka 46 000 avier till personer med kredit. Samtidigt skickades 9 000 påminnelser ut och 2 000 inkassokrav.
Påminnelser och hot om inkasso sker på samma sätt som när det gäller andra vanliga konsumentkrediter; som när man inte kan betala sin TV enligt avbetalningsplanen.
Efter höjningen till en egenavgift på högst 1 800 kronor om året blir den månatliga betalningen 150 kronor. Men den som har svårt att klara det beloppet kan få det nedsatt efter diskussion.
? Det är bättre att kunden betalar lite, än inte alls. Vi vill slippa gå till kronofogden; det kostar pengar både för kunden och oss, säger Magnus Lind, redovisningschef på Apoteket AB.


Ingen kreditprövning
Vem som helst kan gå in på ett apotek och få kredit på läkemedel som ingår i högkostnadssystemet. Det sker ingen kontroll om kunden är kreditvärdig ? att man förväntas kunna betala skulden i framtiden. Principen är att ingen ska av ekonomiska skäl förvägras läkemedel, när en läkare identifierat ett behov och skrivit ett recept.
När högkostnadsskyddsgränsen höjdes passerades 1 500 kronor som är en nivå där man normalt gör en kreditprövning innan man beviljar konsumentkrediter.
Men för läkemedel görs ett undantag, så även framgent slipper apotekskunder kreditprövning. Därmed slipper också personalen ett tidskrävande arbetsmoment.