Annons

Göteborgarnas läkemedelsanvändning dyrast för staten

Göteborgs invånare är dyrast i landet när det gäller de läkemedelskostnader som i ngår i förmånssystemet. Åtminstone var det så under förra året. Invånarna i Halland var de som i genomsnitt åsamkade staten/landstingen lägst kostnader.

4 jul 2002, kl 22:09
0

1998 kostade läkemedelsförmånen 1 520 kronor per svensk. I Göteborg
var kostnaden per invånare högst (1 705 kronor), medan den var lägst i Halland (1 396 kronor). I kostnaden ingår enbart förmånen – inte det som patienten betalar. Uppgifterna framgår av ny statistik frånApoteket AB. Apoteket fakturerar numerade enskilda landstingen för dess invånares läkemedelsanvändning, oavsett var i landet ett recept expedieras. Därför avspeglar den nya statistiken bättre de faktiska konsumtionsmönstren bättre än den tidigare statistiken som byggde på hur mycket läkemedel som expedierades i apoteken. Den gamla redovisningen medförde till exempel att städer med många arbetspendlande människor fick högre förbrukning än apotek i orter av sovstadskaraktär. Av samma skäl steg läkemedelsförbrukningen på populära semestermål som Gotland under sommarmånaderna.


Nära till doktorn blir dyrt
Närhet till doktorn. Det är en säker orsak till hög läkemedelskostnad. Ännu är det svårt att dra andra slutsatser från det digra siffermaterial om läkemedelsförskrivningen som Apoteket AB arbetar med. – I storstadsregionerna är förbrukningen hög och i glesbygden låg. Men det har vi vetat redan tidigare, säger Bo Holmberg, direktör för sektor Farmaci, Apoteket AB. Detta mönster syns extra tydligt i redovisningen från de fem olika delarna som tillsammans utgör det nya Skåne län. Där är kostnaden nästan dubbelt så hög i den sydvästra delen med städer som Malmö och Lund. I denna del av Skåne ligger kostnaden mer än 350 kronor högre än i Göteborgs stad.Mellersta Skåne saknar större orter och visar en remarkabelt låg kostnad. Där är kostnaden till och med betydligt lägre per capita än i Halland.